Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Štúrovo

... OZNAMY...

Oslavy 72. výročia oslobodenia Štúrova - kladenie vencov

o1.jpg

Zverejnené 24.3.2017


 

Oznámenie

atlatszo_hatter új logo legkisebb.png


Milí  čitatelia!
Mestská knižnica v Štúrove oznamuje svojim čitateľom, že dňa 31. marca 2017 v piatok od 12:00 h. bude zatvorená z dôvodu konania podujatia „Noc s Andersenom“.
 < ...viac...

Zverejnené 23.3.2017 -knižnica- Vyprší o 9 dní.


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Technický pracovník správy a údržby detských ihrísk a verejných priestranstiev

oznámenie o voľnom pracovnom mieste.png

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Technický pracovník správy a údržby detských ihrísk a verejných priestranstiev

viac...

Zverejnené 22.3.2017 -org- Vyprší o 17 dní.


 

Pozvánka na oslavy 72. výročia oslobodenia mesta Štúrovo

POZVÁNKA_001.png

Zverejnené 20.3.2017


 

Pripomenuli sme si 169. výročie vypuknutia revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848/1849 v Uhorsku

kopjafa1.jpg

 
Slávnostným kladením vencov a kultúrnym podujatím, organizovanej miestnou organizáciou Csemadoku, si obyvatelia Štúrova pripomenuli revolučné udalosti v rokoch 1848/1849. V mene mesta Štúrovo ...viac...

Zverejnené 16.3.2017


 

Mesto Štúrovo sa zapojilo do projektu na posilnenie dunajskej kultúrnej identity

DANUrB Logo.jpg

 
Medzinárodný projekt DANUrB (DANube Urban Brand) je zameraný na vytvorenie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania za účelom posilniť dunajskú kultúrnu identitu a sol ...viac...

Zverejnené 15.3.2017


 

Do práce na bicykli 2017. Pridajte sa aj vy!

DPNB_.jpg

Vážení občania, zamestnávatelia, pracovné tímy a žiaci!

Ako lokálny koordinátor súťaže miestnej samosprávy, Vás touto cestou prosím o účasť na celonárodnej súťaži vyhlásenej Národným cyklok ...viac...

Zverejnené 13.3.2017


 

Oznámenie - spaľovanie a vypaľovanie

Vážení občania,
najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov ...viac...

Zverejnené 8.3.2017


 

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ – „Materiálové zhodnocovanie odpadových plastov Štúrovo“ – zmena navrhovanej činnosti – odpoveď Mesta Štúrovo

Vážení Štúrovčania,
týmto Vás informujeme, že dňa 6. 3. 2017 sme na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odoslali oficiálnu odpoveď Mesta Štúrovo, podpísanú primátorom, ku zme ...viac...

Zverejnené 6.3.2017


 

Tlačová správa primátora mesta Štúrovo o vzdaní sa funkcie člena a predsedu predstavenstva OOCR PODUNAJSKO

Oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO (v ďalšom OOCR PODUNAJSKO) vznikla v zmysle zákona  č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, na základe vzájomnej dohody siedmych samospráv a štyro ...viac...

Zverejnené 7.3.2017


 

Kontaktné osoby - pohotovosť vtáčia chrípka

kontaktné osoby.PNG

Zverejnené 28.2.2017


 

Mimoriadne núdzové opatrenie - vtáčia chrípka

 
Príloha č. 1
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická č. 17 , 842 13 B r a t i s l a v a

M I M O R I A D N E   N Ú D Z O V É   O P A T ...viac...

Zverejnené 28.2.2017


 

Tlačová správa primátora mesta - Rekonštrukcia Nánanskej cesty v Štúrove

Rekonštrukcia Nánanskej cesty FINAL_001.jpg

Zverejnené 22.2.2017


 

Informácia pre verejnosť - ,,Stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami - zaslanie zámeru - odpoveď Mesta Štúrovo

 
Vážení Štúrovčania,
týmto Vás informujeme, že dňa 17. 2. 2017 sme na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odoslali oficiálnu odpoveď Mesta Štúrovo, podpísanú primátor ...viac...

Zverejnené 20.2.2017


 

Zber a preprava zeleného odpadu

BH SK.png

 
Mesto Štúrovo oznamuje občanom, že v mesiaci marec 2017 bude zabezpečovať zber a prepravu zeleného odpadu zo záhrad (lístie, tráva, burina, konáre, piliny, kôra pod.) z lokality rodinných dom ...viac...

Zverejnené 20.2.2017


 

Tlačová správa primátora mesta Štúrovo

 
V uplynulých dňoch sme sa stali na sociálnej sieti a na internetových portáloch svedkami masívnej kampane, zameranej proti zámeru  investičného projektu s názvom Stredisko recyklácie odpadov ...viac...

Zverejnené 17.2.2017


 

Štatistické zisťovanie v mesiacoch február až apríl 2017

štatistické zisťovanie domácností.png

Štatistické zisťovanie v mesiacoch február až apríl 2017

viac...

Zverejnené 13.2.2017 -org- Vyprší o 36 dní.


 

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Interactive-map-The-current-H5N8-bird-flu-outbreak_strict_xxl.jpg

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb  zvierat
   V súvislosti s pozitívnym výsledkom testovacej vzorky husi divej (nájdená 24. 1. 2017 v Štúrove, pri „Zátoke“ rieky Dunaj) na vírus vtáčej c ...viac...

Zverejnené 7.2.2017 -tk-


 

Michalovi Megovi gratulujeme k oceneniu ,,Krištáľové krídlo“!

mego1.png


Doc. MUDr. Michal Mego, PhD., pochádzajúci zo  Štúrova a absolvent štúrovského gymnázia, získal významné ocenenie ,,Krištáľové krídlo“ v oblasti Medicína a veda za rok 2016.
Michal Mego ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

Jarmok Šimona a Júdu očaril družobné mestá

DSCN2427.jpg


Delegácie našich družobných miest nás navštívili počas jarmoku. Opýtali sme sa pani zástupkyne primátora, PaedDr. Kornélie Slabákovej, ako prebiehalo prijatie hostí.
Odkiaľ prišiel nápa ...viac...

Zverejnené 31.1.2017


 

Pasce na líšky

IMG_0624_.jpg

 
V poslednej dobe bol zaznamenaný veľký výskyt líšok pohybujúcich sa v meste Štúrovo. Vzhľadom na nedostačujúce množstvo pascí, ktorými disponuje Poľovnícky spolok Štúrovo, v rámci spolupráce ...viac...

Zverejnené 30.1.2017


 

Vtáčia chrípka

XK29.ilustracna_snimka_2_jpg.jpg

 
   V priebehu minulého týždňa bolo na území mesta Štúrovo nájdených viacero druhov uhynutého vtáctva. Dňa 25.01.2017 bola nájdené uhynutá labuť, hus a drozd. Dňa 28.01.2017 bola opätovne nájd ...viac...

Zverejnené 30.1.2017


 

Oznámenie Štatistického úradu SR - zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov od 1.februára 2017 do 30.apríla 2017

štatistické zisťovanie.png

Oznámenie Štatistického úradu SR - zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov od 1.februára 2017 do 30.apríla 2017
 

viac...

Zverejnené 24.1.2017 -org- Vyprší o 36 dní.


 

PREVÁDZKOVANIE BUFETU - Mestské kultúrne stredisko

MsKS ponúka do dlhodobého prenájmu 16m2 v priestoroch kultúrneho domu za účelom prevádzkovania bufetu. Presné podmienky prenájmu Vám odprezentujeme priamo v kultúrnom dome dňa 10. januára 2017 o 16:00 ...viac...

Zverejnené 23.12.2016


 

Informácia širokej motoristickej verejnosti o dopravno–bezpečnostnej situácii na cestách okresu Nové Zámky

logo2.png

 
     Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nových Zámkoch na základe zhoršujúcej sa dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách v okrese Nové Zámky zaslalo upozornenie pre širokú verejnosť, ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky

bigstock-Exclamation-Mark-40472260.jpg

 
Vážení občania,
  v zmysle pokynu odboru krízového riadenia Okresného úradu Nové Zámky
Vás v prílohe č.1 informujeme o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky.
...viac...

Zverejnené 5.12.2016


 

OOCR Podunajsko - Turistické informačné centrum Štúrovo

FOTO 7 - LOGO.png

 
 
Na území mesta Štúrovo má svoje sídlo aj nedávno založená oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO-DUNAMENTE, ktorá zahájila svoju činnosť na konci minulého roka.
Zakl ...viac...

Zverejnené 19.7.2016


 

Upozornenie pre občanov

Snímka.JPG

 
Mestská polícia Štúrovo upozorňuje širokú verejnosť, že v poslednej dobe zaregistrovala pokus o vylákanie peňazí od starších ľudí, a to tým spôsobom, že im zatelefonuje údajne ich rodinný prí ...viac...

Zverejnené 8.6.2016


 

Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

Oznámenie pre občanov
 
Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ktorý bol schválený  na  zasadnutí
čí s l o OU ...viac...

Zverejnené 11.1.2016 -tk-


 

Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní - čo by mal daňovník (dedič) vedieť

daň z nehn..jpg

Oznámenie Mestského úradu v Štúrove  
Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní- čo by mal daňovník (dedič) vedieť
 
Vážení občania!
     Od 1. 1. 2015  podľa § 18 ods. 2 ...viac...

Zverejnené 25.8.2015


 

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

image1.png


 
CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC
Téma: Zásady správania sa pri mimoriadnych udalostiach
   Na základe prílohy č. 1 k vyhláške MV SR č. 523/2006 Z.z. o podro ...viac...

Zverejnené 28.3.2012 -tk-


 

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo

036-321 4403

ďalšie dni

Sobota 25.3.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 26.3.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
Sobota 1.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka