Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Aktuálne oznamy

Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022“.

O Z N Á M E N I E
 
   o oznámení strategického dokumentu ,,Program hospodárskeho rozvoja  a sociálneho rozvoja  Nitrianskeho samosprávneho kraja  2016-2022“
Mesto Štúrovo týmto o ...viac...


 

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo - 18.2.2016

Pozvánka MZ 18.2.2016-1.png

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva konaného dňa 18.2.2016 - štvrtok

viac...


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu výkonný riaditeľ OOCR

OBLASTNÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU
PODUNAJSKO - DUNAMENTE
Námestie slobody č. 1, 943 01 Štúrovo
informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu

výkonný riaditeľ OOCR< ...viac...


 

Zmena termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva

   Oznamujeme váženým spoluobčanom, že najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva pôvodne plánované na 23.02.2016 sa uskutoční v skoršom termíne t.j. vo štvrtok dňa 18.02.2016.
Za po ...viac...


 

Príprava na parlamentné voľby 2016

IMG_1826.JPG

      Dňa 25. januára 2016 sa uskutočnilo zasadnutie pre členov okrskových volebných komisií pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú 5. marca 2016. Počas tohto stretnutia zapi ...viac...


 

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Upozornenie-Záp. distribučná a.s..jpg
 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa treba podať do konca januára 2016

daň z nehn..jpg

Mesto Štúrovo ako správca dane z nehnuteľnosti a dane za psa na svojom území u p o z o r ň u j e občanov a právnické osoby, aby podali do konca januára 2016 daňové priznanie k dani z nehnuteľností a k ...viac...


 

Prevzatie rozhodnutia za komunálne odpady - Hulladékilletékről szóló határozat átvétele

Informácia pre občanov Mesta Štúrovo
   Oznamujeme Váženým spoluobčanom, že rozhodnutia za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (TKO) na rok 2016 je možné prevziať si osobne na Mestskom úr ...viac...


 

Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

Oznámenie pre občanov
 
Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ktorý bol schválený  na  zasadnutí
čí s l o OU ...viac...


 

Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní - čo by mal daňovník (dedič) vedieť

daň z nehn..jpg

Oznámenie Mestského úradu v Štúrove  
Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní- čo by mal daňovník (dedič) vedieť
 
Vážení občania!
     Od 1. 1. 2015  podľa § 18 ods. 2 ...viac...


 

Nakladanie so zeleným odpadom zo záhrad

nakladani so ZO.jpg

Vážení občania!
   Mestský úrad Štúrovo oznamuje občanom, že od 1. júla 2015 zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre), ktorý bude uložený v KUKA nádobách s komunálnym odpadom alebo bude v ...viac...


 

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

image1.png


 
CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC
Téma: Zásady správania sa pri mimoriadnych udalostiach
   Na základe prílohy č. 1 k vyhláške MV SR č. 523/2006 Z.z. o podro ...viac...


 

Daňoví dĺžnici

Zoznam daňových dlžníkov mesta Štúrovo za TKO -fyzické osoby - stav k 31.12.2015


 


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka