Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Aktuálne oznamy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ mestskej športovej organizácie

Untitled-1.png
 

Výberové konanie na obsadenie miesta referent oddelenia rozvoja

Untitled-3.png
 

Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho oddelenia rozvoja

Untitled-3.png
 

Výberové konanie na obsadenie miesta ekonóm na Enerbyt s.r.o Štúrovo

Oznámenie o výberovom konaní
   Enerbyt s.r.o so sídlom Štúrovo, ul. Lipová č. 1 hľadá na voľné pracovné miesto s predpokladaným nástupom    január 2016:
ekonóm
Viac informácií :< ...viac...


 

Pripomienky a návrhy k novým cestovným poriadkom mestských autobusových liniek

Arriva-Logo560.png

   V zmysle harmonogramu tvorby cestovných poriadkov mestských autobusových liniek pre ročník 2015/16 a v záujme harmonizácie autobusovej a vlakovej dopravy žiadame cestujúcich, aby
do 23. októ ...viac...


 

Odovzdanie ceny súťaže „Zber cestovných lístkov v autobusoch MHD“

PIC005.JPG

Primátor Štúrova, Ing. Eugen Szabó dňa 30. septembra 2015 v Mestskom úrade Štúrovo odovzdal šťastnej výherkyni pani Márii Hegedűsovej cenu súťaže „Zber cestovných lístkov v autobusoch MHD“ organizovan ...viac...


 

Pozor! Zmena cestovného poriadku MHD počas tradičného jarmoku Šimona – Júdu


 

Európsky týždeň mobility 2015

DSCN0415_.jpg

Európsky týždeň mobility 2015 v Štúrove  
"VYBER. ZMEŇ. KOMBINUJ." – takto znela téma Európskeho týždňa mobility v roku 2015.
      Táto akcia sa každoročne koná od 16. do 22. septemb ...viac...


 

Verejné prerokovanie Strategickej časti PHSR

Verejné prerokovanie Strategickej časti PHSR mesta Štúrovo
   Dňa 10. septembra 2015 sa v Mestskom kultúrnom stredisku konalo verejné prerokovanie strategickej časti Programu hospodárskeho a so ...viac...


 

Charitatívna zbierka „Otvorte srdcia, my ich máme otvorené IX“

„Otvorte srdcia, my ich máme otvorené IX“
   Myšlienka uskutočniť charitatívnu zbierku sa zrodila na Oddelení sociálnom, bytovom, kultúry, zdravotníctva a školstva Mestského úradu. Jej cieľom  ...viac...


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa CVČ

M e s t o     Š t ú r o v o
   v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zá ...viac...


 

Cítime zodpovednosť za naše životné prostredie

 
Dňa 3. a 4. septembra 2015 sa konala brigáda na očistenie pobrežia Dunaja usporiadaná Mestským úradom Štúrovo. Počas tejto akcie sa zozbieralo veľké množstvo smetí od zátoky až po Polikliniku ...viac...


 

Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní - čo by mal daňovník (dedič) vedieť

Oznámenie Mestského úradu v Štúrove  
Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní- čo by mal daňovník (dedič) vedieť
 
Vážení občania!
     Od 1. 1. 2015  podľa § 18 ods. 2 ...viac...


 

Tradičný jarmok Šimona – Júdu 8.-11. októbra 2015, postup podávania prihlášok

033.jpg

A:  Účastníci jarmoku – okrem  remeselníkov a účastníkov jarmoku, ktorí  poskytujú zábavnú  atrakciu  -  sa môžu  prihlásiť  na jarmok  v termíne:
od 1. júna 2015 do 30. júna 2015 výlučne len m ...viac...


 

Stanovisko primátora

Vážení obyvatelia Štúrova,
       Dovoľte mi, aby som Vám venoval pár slov ohľadne poloprávd a nedorozumení objavených v tlači a na rôznych portáloch v posledných dňoch. Čo sa týka kritiky cenz ...viac...


 

Upozornenie na trvanie času zvýšeného požiarneho nebezpečenstva

Upozornenie na trvanie "času zvýšeného požiarneho nebezpečenstva"
 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Zámky vyhlásilo čas zvýšeného požiarneho nebezpečenstva 6. júla ...viac...


 

Oznam o poslednom VZ KSOH Štúrovo

Dnes sa konalo mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti KSOH Štúrovo a. s., na ktorom bol schválený Plán hospodárenia na rok 2015. Ďalším dôležitým bodom rokovania bolo, že na základe vlastnej žiados ...viac...


 

Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

   Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. si Vám týmto dovoľuje oznámiť, že pristúpi v katastrálnom území Štúrovo k realizácii demontáže neoprávnene umiestnených predmetov, viď príloha.
  ...viac...


 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 6.júla 2015 od 15.00 hod do odvolania


 

Nakladanie so zeleným odpadom zo záhrad

Vážení občania!
   Mestský úrad Štúrovo oznamuje občanom, že od 1. júla 2015 zelený odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre), ktorý bude uložený v KUKA nádobách s komunálnym odpadom alebo bude v ...viac...


 

Oznámenie zmeny úradných dní evidencie motorových vozidiel

oznámenie zmeny úradných dní.png

Oznámenie zmeny úradných dní evidencie vozidiel
 
 

viac...


 

Mapový portál

geosense-mapovy-portal-1301.jpg


Na webstránke mesta bol spustený mapový portál mesta Štúrovo.
Vstup cez ikonu mapového portálu v pravom stĺpci.
viac...


 

Pomoc vtáčím mláďatám - výzva na spoluprácu

plagát.jpg

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva občanov na spoluprácu. 
Prosíme, venujte pozornosť tomuto polminútovému videu na
https://www.youtube.com/watch?v=rN5b4cSZlmM
   V p ...viac...


 

Rozhodnutie o predĺžení rozšírenia činnosti pracoviska

rozhodnutie 1.png
 

Oznam - Klientske centrum - KAMO

rozhodnutie 1.png

 

 
 
 
 
 
 
 
 

viac...


 

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

image1.png


 
CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC
Téma: Zásady správania sa pri mimoriadnych udalostiach
   Na základe prílohy č. 1 k vyhláške MV SR č. 523/2006 Z.z. o podro ...viac...


 

webygroup

English version
Magyar verzió

14607565

10.10.2015
Úvodná stránka