Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Jarmok Šimona a Júdu

Oznámenie - Értesítés

   Mesto Štúrovo Vám oznamuje, že tradičný jarmok Šimona – Júdu v roku 2018 sa koná v dňoch

11. – 14. októbra


Párkány városa értesíti az érdeklődőket, hogy a hagyományos Simon – Júda napi vásár

2018. október 11. és 14. között kerül megrendezésre.

 


 

 

 

 

 

 

 

Štúrovo ako miesto trhov

Začalo to r. 1546

V roku 1546 Turci dokončili obnovu pevnosti Kakath, ktorá sa týmto stala stráženým obývaným miestom. V roku 1589 – odvolávajúc sa na tradície -  píše ostrihomský beg Memy (Szokolovics) vo svojom liste: „... aby tu v Kakathe každý týždeň trh sa konal a znova aj veľké jarmoky sa konali...aby na trhy a jarmoky sem do Kakathu v pokoji mohli prichodiť a odchodiť spriaznení i nespriaznení...so všetkým dobytkom a nech predávajú, kupujú čo na jarmokoch zvykli.“ Beg sa pravdepodobne odvolával na rok 1546, ako začiatok trhov – potvrdzuje to aj miestna tradícia. Od tohto dátumu sa počíta história slávnych štúrovských jarmokov.

Donačná listina kráľa

Dôveryhodné pramene uvádzajú, že jarmoky sa v Štúrove konali oveľa skôr. Avšak až donačná listina panovníka Karola III. v roku 1724 aj oficiálne potvrdila Štúrovo ako jarmočné miesto a povoľovala 4 veľké krajinské jarmoky do roka: „Štyri Jarmoky, teda Ročné voľné trhy a to Prvý na Deň Svätého Juraja vojaka a mučeníka (24. apríl); Druhý na Deň Svätého Bartolomeja apoštola (24. augusta); Tretí na Deň Svätých Šimona a Júdu apoštolov (28. októbra); a nakoniec Štvrtý na Deň Panny Svätej Lucie mučeníčky (13. december).“ Donačnú listinu okrem arcibiskupa žiadali aj Štúrovčania, pretože prinášala mnoho výhod. „ ... za tých istých slobôd a zvláštnych výsad, ktoré prináležia našim slobodným Jarmokom...v hore uvedenom arcibiskupskom mieste Parkane mohli byť naveky konané a konateľné.“ Získanie darovacej listiny určite uľahčil fakt, že v tej dobe sa v Štúrove usporadúvali jarmoky už niekoľko storočí dozadu. Ako plynuli nasledujúce storočia, tak ostal nadnes už iba jeden z pôvodných štyroch jarmokov – Jarmok Šimona a Júdu, ktorý každoročne dodáva štúrovskej jesennej októbrovej oblohe zvláštny kolorit.

28. október- Deň apoštolov Šimona a Júdu

Onehdy trvali jarmoky aj 8 -10 dní, mnohokrát sa natiahli až do 5. novembra, keď boli v Štúrove hody. Ako to bolo možné? Nuž tak, že jarmok sa konal vtedy, na kedy to určil Karol III. vo svojej listine. Teda na konci októbra, keď slávime deň dvojice apoštolov. Už za prvej Československej republiky sa to však zmenilo, pretože 28. októbra bol štátny sviatok. Tak sa termín posunul až na začiatok mesiaca a ostal tam dodnes. V časoch socializmu zmenili názov jarmoku na štúrovský jarmok, ale to už dnes našťastie neplatí.

Tie staré dobré jarmoky...

O dobových jarmokoch píše viacero spisovateľov, pochádzajúcich z mesta alebo prebývajúcich v Štúrove. Napríklad Zsigmond Sebők píše o hojnosti lodí s kapustou: „ V oblúku Dunaja, spoza Božieho kopca sa rad- radom  vynárala prova lode s nákladom kapusty, pomaly sa spustila medzi ostatné, pristála a onedlho sa celé pobrežie sfarbilo do hnedasta tými mnohými vodnými čudami.“ Pozornosť si zasluhuje aj fakt, že jarmok v roku 1956 prenášala aj televízia! Bola to veľká vec, veď televízne vysielanie v Československu vtedy existovalo iba pár rokov.

V r. 2016 štyristosedemdesiaty...

Vcelku možno skonštatovať, že štúrovský jarmok Šimona a Júdu vždy lákal veľké davy ľudí svojou pestrosťou, veľkoleposťou, atmosférou. Dúfajme, že štúrovské jarmoky, zakladajúce si pomaly na poltisícročnej histórii, budú ešte počas dlhého obdobia vyžarovať rozjarenú atmosféru dávnych trhov, presýtenú vôňou pečienky a radostným výskotom detí.

Párkány, mint vásáros hely

1546 a kezdet

A törökök 1546-ra újraépítették Kakat régi erődítményét, mely ettől kezdve őrséggel ellátott, lakott helynek számított. Memy bég a korábbi hagyományokra utalva ezt írja 1589-ben kelt levelében: „...hogy itt Kakaton mindön héten vásár legyen és ismét fősokadalmak is legyenek...hogy az sokadalmakra és az vásárokra ide Kakatra mind hódolt és hódolatlanok bízvást jöhetnek és mehetnek...minden marhájukkal és áruljanak, vegyenek, az mint sokadalmakban szoktanak.” A bég minden bizonnyal az 1546. évre hivatkozott, mint a vásárok kezdetére – ezt támasztja alá a helyi hagyomány is. A mai napig innen számítják a híres párkányi vásárok történetét.

A király adománylevele

Hiteles feljegyzések bizonyítják, hogy vásárokat már jóval korábban is tartottak Kakaton. A III. Károly király által, 1724-ben kiadott adománylevél viszont már hivatalosan is vásáros hellyé nyilvánította Párkány helységet, amely évi négy országos vásár megtartását engedélyezte: „Négy Vásár, vagyis Esztendei szabad piarcz és ugyan Első Szent György Vitéz és Mártír napján (ápr. 24); a másik Sz. Bertalan Apostol napján (aug. 24); a harmadik Sz. Simon és Júda Apostolok napján (okt. 28); a negyedik végre Szűz Sz. Luca Mártír napján (dec. 13).” Az adománylevelet a hercegprímás mellett maguk a párkányiak kérelmezték, mert az különféle kiváltságokkal járt. „...ugyanazon szabadságok, és különös jussok mellett, amellyeknél fogva szabad Vásárok...a fennmondott Párkány Érseki helységben örökösen tarthasson és tartasson.” Az adománylevél megszerzésében bizonyára megkönnyítette a dolgukat az a tény, a párkányi vásárok akkorra már több évszázados múltra tekintettek vissza. A századok multával az eredeti négy vásárból mára csupán a Simon-Júda napi vásár maradt fenn, mely a mai napig jellegzetes koloritot von az októberi égboltra.

Október 28, Simon és Júdás apostolok napja

„Megérkezett Simon-Júdás, jaj már néked pőregatyás” – ez a réges-régi mondás azt jelentette, hogy innentől fogva már melegebben kellett (és kell) öltözködni. Az egykori vásárok akár 8-10 napig is eltartottak, sokszor egybeolvadtak a november 5-i párkányi búcsúval. Hogy is volt ez? Hát úgy, hogy a vásár akkor tartatott, amikorra azt III. Károly az adománylevelében kiírta. Vagyis október végén, mikor Simon és Júdás apostolok kettős ünnepe van. Ez már az első Csehszlovák Köztársaság idején megváltozott, mivel október 28-a államünnep volt. Így került a vásár egészen a hónap elejére, ahogy mostanság is tartatik. A szocializmus időszakában még a nevétől is megfosztották ezt az ősi vásárt, és egyszerűen átkeresztelték štúrovói vásárra. Szerencsére, ez mára már nem érvényes.

Azok a hajdani vásárok...

A hajdani vásárokról több, párkányból elszármazott író is említést tett. Sebők Zsigmond pl. a káposztás hajók sokaságáról ír: „A Duna hajlatában, az Istenhegy mögül szakadatlan előbukkant az érkező káposztás hajó orra, lassan leereszkedett a többi mellé, kikötött s csakhamar végtelen sorban barnállott a sok vízi tákolmány a part mentén.”

Figyelemre méltó, hogy 1956-ban még televíziós közvetítés is létesült a vásár területéről! Ez igen nagy dolognak számított, mert maga a televíziózás is csupán néhány évvel korábban indult meg Csehszlovákiában. 

2016-ban négyszázhetvenedszer

Összességében elmondható, hogy a párkányi Simon-Júda vásár mindig is nagy tömegeket vonzott a maga tarkaságával, látványosságával, méreteivel, hangulatával. Reméljük, hogy a lassan fél évezredet megélt párkányi vásárok még sokáig ontják magukból a régen volt sokadalmak pecsenyeillatú, gyermeki vidámságot árasztó, boldog hangulatát.

 

 


 
 • Rozhodnutie - Kasárenská 26, Štúrovo

  5.1.2018 viac
 • Petícia proti zmene územného plánu mesta Štúrovo č. 2/2017 - oznámenie výsledku

  20.12.2017 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - vydanie integrovaného povolenia

  4.12.2017 viac
 • Oznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo

036-752 2283

ďalšie dni

Nedeľa 21.1.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Sobota 27.1.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 28.1.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka