Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

ZO-SZZ Rozkvet

Slovenský zväz záhradkárov (SZZ)

Zabezpečuje :

 • Odbornú, výchovnú a osvetovú činnosť,
 •  Poradenskú činnosť  v oblasti pestovania a ochrany plodín a právnej oblasti,
 • Výstavy ovocia, zeleniny, kvetov a vín,
 • Vydávanie odbornej záhradkárskej literatúry,
 • Vysporiadanie vlastníckych a užívacích vzťahov v záhradkových osadách v zmysle zákona č. 64/1997 Z.z.,
 • Bezplatné informácie, smernice, pokyny cestou Spravodajcu.

úradné hodiny - rozkvet.PNG

HARMONOGRAM  ÚRADOVANIA

 „KAĎÝ PRVÝ PONDELOK V MESIACI“

„MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN”

 

9. apríla 2018

pondelok

od 14:30hod  do 16:00hod

7.mája 2018

pondelok

od 14:30hod  do16:00hod

4.júna 2018

pondelok

od 14:30hod  do16:00hod

2.júla 2018

pondelok

od 14:30hod  do16:00hod

6.augusta 2018

pondelok

od 14:30hod  do16:00hod

 

V týchto dňoch budeme vyberať členské príspevky v kancelárii ZO SZZ.

V Štúrove sídli základná organizácia SZZ ,,ROZKVET 12-73" na čele s predsedom Imrichom Ertingerom - v budove Obvodného úradu na 4.poschodí ( bývalý „Daňový úrad“ ). 

Kontakt:

Tel.:  0908 654 275 (predseda)

        0949 126 776 (pokladníčka)

 E-mail: sszsturovo@gmail.com                                

 

        Výbor ZO – SZZ

  „ROZKVET 12-73“ Štúrovo

 


 

História vzniku záhradkárskej osady „ROZKVET“ 12-73 Štúrovo

Osadu začali budovať rybári, ktorí mali postavené malé chatrče na brehu Dunaja. Nakoľko Dunaj je hraničná rieka, v zmysle vtedajších zákonov pohraničného pásma sa nemohli nachádzať žiadne stavby, tak na začiatku 70-tých rokoch začali čistiť plochy od zarastenej trsti a postupne sa premiestňovali do terajšej časti osady -  Hron č.1.

Priebežne aj ostatný obyvatelia začali s čistením tŕstia a vymeriavali si parcely na základe zákona o územnom plánovaní- rozhodnutia o využívaní pôdy z roku 1976 a to, že nevyhovujúce územia pre veľkovýrobu poľnohospodárstva môžu byť využité aj pre záhradkárske účely. Vlastne od tohto roku sa datuje vznik našej organizácie.

Na prvej ustanovujúcej schôdzi pod vedením pána Németha sa volilo vedenie osady, kde sa prvým predsedom stal pán Kožuch a na tejto schôdzi sa rozhodlo, že organizácia sa bude volať „ROZKVET“.

Prvou úlohou predsedu bolo organizáciu zaregistrovať na Slovenskom zväze záhradkárov, ktorý bol založený už v roku 1957. V roku 1984 bola naša organizácia zaregistrovaná a dostala oficiálny názov SZZ Základná organizácia 12-73 Štúrovo-ROZKVET.

Postupne sa vyhotovovali a doplňovali geometrické plány osady. Medzitým rok čo rok sa osada rozrastala o ďalšie lokality. Vedenie v roku 1996 sa rozhodlo rozdeliť oblasť na 3 časti a tak vznikli názvy časti osád HRON – 1-2-3.Po legalizácii členov organizácia mala 168 členov.

Po roku 2000 na žiadosť členov sa začalo s odkupovaním záhradiek do osobného vlastníctva. V roku 2004 bola odkúpená do osobného vlastníctva časť osady a to HRON-1.V roku 2006 sa pokračovalo v odkupovaní zostávajúcich dvoch častí, čo sa podarilo až v roku 2012.

V roku 2014 sa rozrástla osada o ďalšie územie ktorá sa nachádza vedľa hrádzi rieky DUNAJ a bola pomenovaná na HRON-4 a 5.

V roku 2014 sa začala výstavba elektrifikácie v osade, ktorá bola ukončená v roku 2016 a má 80% užívateľov. Ku koncu roka 2017 evidujeme 146 členov Základnej organizácie.

Doteraz v  histórii organizácie boli šiesti predsedovia p. Kožuch 1978-1982; p. Procházka 1982-1986; p. Kozempel 1986-1990; p Horváth1990-1996; p. Mazán 1996-2006 a p. Fehér 2006-2016, ktorí vynaložili enormné výkony, aby táto organizácia prosperovala a vytvárala pohodlie ,relax a oddych všetkým členom osady. Súčasným predsedom od začiatku roku 2017 je p. Ertinger I.

 

 

 


 
 • Verejná vyhláška - Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome

  O z n á m e n i e  o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania na 03. januára (štvrtok) o 13:00 hod., so stretnutím na Stavebnom úrade v Štúrove, Pri colnici č. 2

  3.12.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka