Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zverejnenie elektronickej adresy

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a do okrskových volebných komisií

Podľa ods. 1,2,3 § 169 a ods. 1,2,3 § 170 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do  mestskej volebnej komisie a okrskových volebných komisií:

eva.molnarova@sturovo.sk

Vyvesené: 14.8.2018


 

 

 

 
Oznamujeme Váženým voličom, ktorí v deň konania volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 zo závažných, najmä zdravotných dôvodov ...

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Štúrovo č. 7/2017 o vyhradení plôch na umiestnenie volebných plagátov na území mesta Štúrovo

 
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva

 
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta

 
Voľby do orgánov samosprávy obcí OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb

 
Volebná kampaň kandidátov v obci nad 5 000 obyvateľov – prehľad základných povinností

 
V súlade s § 169 ods. 6 zák. č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola dňom 14. augusta 2018 vymenovaná za zapisovateľku Mestskej volebnej komisie v Štúrove

 
Mestské zastupiteľstvo v Štúrove podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 85/2018 a 86/2018 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Štúrove bude mať 15 (pätnásť) poslancov, ktorí budú zvolení vo 2 (dvoch) volebných obvodoch.

 
V zmysle § 1 71 , ods. 9 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje me, že počet obyvateľov mesta Štúrovo ku dňu 10.7.2018 je 10 2 99 osôb

 
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e m voľby do orgánov samosprávy obcí a u r č u j e m 1. deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,

 
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 
 • Verejná vyhláška: „Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome“

  Popis stavby : SO 01 – Predmetný stavebný objekt sa dispozične delí na predsieň, 2 izby, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu izbu a lodžiu. Kuchyňa a obývacia izba sú dispozične spojené podľa výkresov z PD. Výplne okenných otvorov sú riešené z plastových profilov, výplne dverných otvorov z drevených profilov. Bytová jednotka je napojená na jestvujúce inž

  8.1.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka