Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Štúrovo

29. – 30. jún 2017 Medzinárodný deň Dunaja v Štúrove a v Ostrihome

interreg.PNG

Oslava Dunaja prostredníctvom kultúry
Workshop Štúrovo - Ostrihom
Slovensko - Maďarsko
June 28 - 30, 2017
 
Tlačová správa

Dňa 29. júna 2017 krajiny p ...viac...

Zverejnené 25.5.2017


 

Pozvánka na mimoriadne mestské zastupiteľstvo 1.6.2017

Pozvánka na mimoriadne mestské zastupiteľstvo 1.6.2017
viac...

Zverejnené 24.5.2017 -org- Vyprší o 4 dni.


 

Pozvánka na slávnostné zasadnutie MZ - 10.6.2017

Pozvánka na slávnostné zasadnutie MZ - 10.6.2017
viac...

Zverejnené 25.5.2017 -org- Vyprší o 13 dní.


 

Železničná výluka v ŽST Štúrovo

zsr.jpg

Bratislava 22. mája 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLAČOVÁ SPRÁVA
 
Železničná výluka v ŽST Štúrovo
Železnice Sl ...viac...

Zverejnené 22.5.2017


 

Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v meste Štúrovo

NO_FB.png


Oznamujeme obyvateľom, že v spolupráci  so spoločnosťou DETOX s.r.o. organizujeme
 
dňa 3. júna 2017, t. j. v sobotu
 
zber a prepravu komunálneho odpadu z domácno ...viac...

Zverejnené 18.5.2017 Vyprší o 7 dní.


 

Deň otvorených dverí a deň detí v TJ Dunaj

DOD 2017 SK.jpg

Zverejnené 17.5.2017


 

Informácia pre verejnosť – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ – stanovisko Mesta Štúrovo

Stanovisko mesta Štúrovo - Green Park Štúrovo.png

 
Vážení obyvatelia mesta Štúrovo a okolitých obcí!
Týmto Vás informujeme, že dňa 15. mája 2017 sme na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odoslali oficiálnu odpoveď M ...viac...

Zverejnené 15.5.2017


 

Zapojili sme sa aj tento rok - Do práce na bicykli 2017

peter-sagan-1.png

„Nemusíte byť majstrom sveta, aby ste jazdili do práce na bicykli.“ Peter Sagan
 
Aj v roku 2017 tu máme celoslovenskú súťaž „Do práce na bicykli“. Na Slovensku sa do súťaže prihlásilo 7 ...viac...

Zverejnené 12.5.2017


 

Výzva na voľby členov rady školy pri CVČ, Rákocziho 82, Štúrovo

 
Mesto Štúrovo ako zriaďovateľ Centra voľného času, Rákocziho 82, Štúrovo v zmysle § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene o doplnení niek ...viac...

Zverejnené 5.5.2017


 

Výzva na voľby členov rady školy pri ZŠ, Adyho 6 Štúrovo

 
Mesto Štúrovo ako zriaďovateľ Základnej školy, Adyho 6, Štúrovo v zmysle § 25 ods.1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene o doplnení niektorých zá ...viac...

Zverejnené 5.5.2017


 

Primátorský uhol pohľadu k téme spracovania odpadových plastov a gumového odpadu v Štúrove

erbbbbb.PNG

 
Vážení obyvatelia mesta Štúrovo a okolitých obcí!
 
Dňa 2. mája 2017 sa Mestský úrad Štúrovo formou emailu od redaktora Hospodárskych novín dozvedel o novom zámere na výstavbu z ...viac...

Zverejnené 4.5.2017


 

Tlačová správa MsÚ Štúrovo - Výsledok hospodárenia Mesta Štúrovo za rok 2016

images.jpg

Mesto Štúrovo vykázalo za rok 2016 prebytkový rozpočtový hospodársky výsledok a splnilo všetky svoje zákonom stanovené povinnosti a úlohy. Poslanci schválili bez výhrad Záverečný účet mesta a výročnú ...viac...

Zverejnené 28.4.2017


 

Oznámenie

attention.png

27-04-2017 15:25
Oznamujeme váženým občanom, že dnes v poobedňajších hodinách došlo k poruche na verejnom vodovodnom potrubí pri križovatke ulíc Svätého Štefana a Petőfiho. Pracovníci Západoslo ...viac...

Zverejnené 27.4.2017


 

Pozvánka na oslavy 72. výročia oslobodenia v Štúrove a v Kameníne

št.pozv_001.png

 
Pozvánka
oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a mesto Štúrovo
Vás srdečne pozývajú na
oslavy 72. výročia oslobodenia, ktoré sa uskutočnia
...viac...

Zverejnené 25.4.2017


 

Primátorský uhol pohľadu k téme OOCR Podunajsko

erbbbbb.PNG

 
Na zasadnutie mestského zastupiteľstva som dňa 10. apríla 2017 opätovne predložil návrh na zrušenie členstva mesta v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Podunajsko.
Podľa pôvodných ...viac...

Zverejnené 24.4.2017


 

Pamätný deň Mons. Lászlóa Buriána

Lacibácsi.PNG

Kultúrne združenie Štúrovo a okolie | Spoločnosť slovensko-maďarského priateľstva v Štúrove Súkromná základná umelecká škola Kataríny Pappovej
Vás srdečne pozývajú
na Pamätný deň Mons. ...viac...

Zverejnené 24.4.2017


 

Zasadili sme stromy pre Adelku, Moniku a Noela

denzeme.png

 
Pri príležitosti Dňa Zeme mesta sme spoločne s rodičmi zasadili stromy pre tri deti narodené v roku 2016.
Adelka, Monika, Noel! 
Prajeme vám aj vašim „súrodencom“ javorom veľa zdr ...viac...

Zverejnené 23.4.2017


 

Deň Zeme mesta – oslavy 21. apríla 2017 (zmena miesta konania)

DenZeme.jpg

ZMENA MIESTA KONANIA
Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa podujatie "Deň Zeme mesta" so začiatkom o 10.00 hod. presúva z pešej zóny do kultúrneho domu.
Výsadba drevín bude uskutočnená o 9 ...viac...

Zverejnené 13.4.2017


 

Zápis do materských škôl

deti.png

 

 
Zápis do materských škôl
Oznamujeme rodičom, že žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy v zriaďovacej pôsobnosti mesta Štúrovo pre školský rok 2017/2018 môžu od ...viac...

Zverejnené 12.4.2017


 

Štatistické zisťovanie v mesiacoch apríl - máj 2017

štatistické zisťovanie-apríl máj.png

Štatistické zisťovanie v mesiacoch apríl - máj 2017

viac...

Zverejnené 10.4.2017 -org- Vyprší o 1 deň.


 

Zber odpadov od bytových domov počas veľkonočných sviatkov

trash-truck-clipart-1.jpg

 
Mesto Štúrovo oznamuje obyvateľom mesta, že počas veľkonočných sviatkov sa zber komunálneho a triedeného odpadu od bytových domov uskutoční nasledovne:
 
15.4.2017 (sobota) – zm ...viac...

Zverejnené 7.4.2017


 

Ďakujeme občianskym združeniam a obyvateľom za aktivitu!

DSCN4395.JPG

 
Mesto Štúrovo vyjadruje vďaku občianskym združeniam a obyvateľom za ich aktivitu a účasť počas akcie „Jarná výsadba drevín”, ktorá sa uskutočnila 1. apríla 2017 v rámci osláv 3. ročníka Dňa Z ...viac...

Zverejnené 6.4.2017


 

„Strom pre moje dieťa“ – výsledok losovania

dz2.jpg

 
Mesto Štúrovo pripravilo v rámci 3. ročníka podujatia „Deň Zeme mesta“ jedinečnú akciu s názvom „Strom pre moje dieťa“.  Základnou myšlienkou je, že 3 deti narodené v roku 2016 dostanú od mes ...viac...

Zverejnené 3.4.2017


 

Deň učiteľov 2017

du3.jpg

 
Dňa 31. marca 2017 sa v miestnom kultúrnom dome uskutočnili oslavy Dňa učiteľov. K prítomným sa prihovorili Ing. Eugen Szabó, primátor mesta a JUDr. Andrea Vitkóová, PhD., predsedníčka Komisi ...viac...

Zverejnené 3.4.2017


 

Jarná výsadba drevín

ac13bfb0d9fc8183991190a758e9f970_download-full-size-tree-growing-in-hand-clipart_656-390.png

 
Mestský úrad, oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy organizuje v spolupráci s občianskymi združeniami mesta:  Klub dôchodcov, Matica slovenská, CSEMADOK a Detský domov ...viac...

Zverejnené 31.3.2017


 

Deň učiteľov – 28. marec 2017

Comenius.ashx.jpg

“Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova”.
 J. A. Comenius
 
Dnes uplynie 425 rokov od narodenia J. A. Komenského. Na počesť j ...viac...

Zverejnené 28.3.2017


 

Prijatie ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpáda Érseka na mestskom úrade

m1.jpg

 
Dňa 16. marca 2017 primátor mesta, Ing. Eugen Szabó prijal na pôde Mestského úradu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpáda Érseka. 
 

Fotogalériu nájdet ...viac...

Zverejnené 27.3.2017


 

Oslavy 72. výročia oslobodenia Štúrova - kladenie vencov

o1.jpg

Zverejnené 24.3.2017


 

Pripomenuli sme si 169. výročie vypuknutia revolúcie a boja za slobodu v rokoch 1848/1849 v Uhorsku

kopjafa1.jpg

 
Slávnostným kladením vencov a kultúrnym podujatím, organizovanej miestnou organizáciou Csemadoku, si obyvatelia Štúrova pripomenuli revolučné udalosti v rokoch 1848/1849. V mene mesta Štúrovo ...viac...

Zverejnené 16.3.2017


 

Mesto Štúrovo sa zapojilo do projektu na posilnenie dunajskej kultúrnej identity

DANUrB Logo.jpg

 
Medzinárodný projekt DANUrB (DANube Urban Brand) je zameraný na vytvorenie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania za účelom posilniť dunajskú kultúrnu identitu a sol ...viac...

Zverejnené 15.3.2017


 

Do práce na bicykli 2017. Pridajte sa aj vy!

DPNB_.jpg

Vážení občania, zamestnávatelia, pracovné tímy a žiaci!

Ako lokálny koordinátor súťaže miestnej samosprávy, Vás touto cestou prosím o účasť na celonárodnej súťaži vyhlásenej Národným cyklok ...viac...

Zverejnené 13.3.2017


 

Oznámenie - spaľovanie a vypaľovanie

Vážení občania,
najviac požiarov vzniká v jarnom a suchom období. Vyšší počet požiarov je zapríčinený požiarmi, ktoré vznikli v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov, spaľovania odpadov ...viac...

Zverejnené 8.3.2017


 

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ – „Materiálové zhodnocovanie odpadových plastov Štúrovo“ – zmena navrhovanej činnosti – odpoveď Mesta Štúrovo

Vážení Štúrovčania,
týmto Vás informujeme, že dňa 6. 3. 2017 sme na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odoslali oficiálnu odpoveď Mesta Štúrovo, podpísanú primátorom, ku zme ...viac...

Zverejnené 6.3.2017


 

Tlačová správa primátora mesta Štúrovo o vzdaní sa funkcie člena a predsedu predstavenstva OOCR PODUNAJSKO

Oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO (v ďalšom OOCR PODUNAJSKO) vznikla v zmysle zákona  č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, na základe vzájomnej dohody siedmych samospráv a štyro ...viac...

Zverejnené 7.3.2017


 

Tlačová správa primátora mesta - Rekonštrukcia Nánanskej cesty v Štúrove

Rekonštrukcia Nánanskej cesty FINAL_001.jpg

Zverejnené 22.2.2017


 

Informácia pre verejnosť - ,,Stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami - zaslanie zámeru - odpoveď Mesta Štúrovo

 
Vážení Štúrovčania,
týmto Vás informujeme, že dňa 17. 2. 2017 sme na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odoslali oficiálnu odpoveď Mesta Štúrovo, podpísanú primátor ...viac...

Zverejnené 20.2.2017


 

Zber a preprava zeleného odpadu

BH SK.png

 
Mesto Štúrovo oznamuje občanom, že v mesiaci marec 2017 bude zabezpečovať zber a prepravu zeleného odpadu zo záhrad (lístie, tráva, burina, konáre, piliny, kôra pod.) z lokality rodinných dom ...viac...

Zverejnené 20.2.2017


 

Tlačová správa primátora mesta Štúrovo

 
V uplynulých dňoch sme sa stali na sociálnej sieti a na internetových portáloch svedkami masívnej kampane, zameranej proti zámeru  investičného projektu s názvom Stredisko recyklácie odpadov ...viac...

Zverejnené 17.2.2017


 

Michalovi Megovi gratulujeme k oceneniu ,,Krištáľové krídlo“!

mego1.png


Doc. MUDr. Michal Mego, PhD., pochádzajúci zo  Štúrova a absolvent štúrovského gymnázia, získal významné ocenenie ,,Krištáľové krídlo“ v oblasti Medicína a veda za rok 2016.
Michal Mego ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

Jarmok Šimona a Júdu očaril družobné mestá

DSCN2427.jpg


Delegácie našich družobných miest nás navštívili počas jarmoku. Opýtali sme sa pani zástupkyne primátora, PaedDr. Kornélie Slabákovej, ako prebiehalo prijatie hostí.
Odkiaľ prišiel nápa ...viac...

Zverejnené 31.1.2017


 

Pasce na líšky

IMG_0624_.jpg

 
V poslednej dobe bol zaznamenaný veľký výskyt líšok pohybujúcich sa v meste Štúrovo. Vzhľadom na nedostačujúce množstvo pascí, ktorými disponuje Poľovnícky spolok Štúrovo, v rámci spolupráce ...viac...

Zverejnené 30.1.2017


 

PREVÁDZKOVANIE BUFETU - Mestské kultúrne stredisko

MsKS ponúka do dlhodobého prenájmu 16m2 v priestoroch kultúrneho domu za účelom prevádzkovania bufetu. Presné podmienky prenájmu Vám odprezentujeme priamo v kultúrnom dome dňa 10. januára 2017 o 16:00 ...viac...

Zverejnené 23.12.2016


 

Informácia širokej motoristickej verejnosti o dopravno–bezpečnostnej situácii na cestách okresu Nové Zámky

logo2.png

 
     Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nových Zámkoch na základe zhoršujúcej sa dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách v okrese Nové Zámky zaslalo upozornenie pre širokú verejnosť, ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky

bigstock-Exclamation-Mark-40472260.jpg

 
Vážení občania,
  v zmysle pokynu odboru krízového riadenia Okresného úradu Nové Zámky
Vás v prílohe č.1 informujeme o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky.
...viac...

Zverejnené 5.12.2016


 

OOCR Podunajsko - Turistické informačné centrum Štúrovo

FOTO 7 - LOGO.png

 
 
Na území mesta Štúrovo má svoje sídlo aj nedávno založená oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO-DUNAMENTE, ktorá zahájila svoju činnosť na konci minulého roka.
Zakl ...viac...

Zverejnené 19.7.2016


 

Upozornenie pre občanov

Snímka.JPG

 
Mestská polícia Štúrovo upozorňuje širokú verejnosť, že v poslednej dobe zaregistrovala pokus o vylákanie peňazí od starších ľudí, a to tým spôsobom, že im zatelefonuje údajne ich rodinný prí ...viac...

Zverejnené 8.6.2016


 

Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

Oznámenie pre občanov
 
Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ktorý bol schválený  na  zasadnutí
čí s l o OU ...viac...

Zverejnené 11.1.2016 -tk-


 

Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní - čo by mal daňovník (dedič) vedieť

daň z nehn..jpg

Oznámenie Mestského úradu v Štúrove  
Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní- čo by mal daňovník (dedič) vedieť
 
Vážení občania!
     Od 1. 1. 2015  podľa § 18 ods. 2 ...viac...

Zverejnené 25.8.2015


 

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

image1.png


 
CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC
Téma: Zásady správania sa pri mimoriadnych udalostiach
   Na základe prílohy č. 1 k vyhláške MV SR č. 523/2006 Z.z. o podro ...viac...

Zverejnené 28.3.2012 -tk-


 
 • Oznámenie o začatí územného konania - MAGASPART Štúrovo

  26.5.2017 viac
 • Rozhodnutie - prerušenie územného konania - "Kanalizácia v obci Mužla"

  17.5.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo

036/7494950

ďalšie dni

Nedeľa 28.5.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Sobota 3.6.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506
Nedeľa 4.6.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka