Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Štúrovo

73. výročie SNP

snp malé2.png

 
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a mesto Štúrovo Vás srdečne pozývajú  osláviť 73. výročie SNP dňa  25. augusta 2017 o 14,00 hod. na pešej zóne.
PROGRAM ...viac...

Zverejnené 17.8.2017


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - referentka na miestne dane a poplatky

oznámenie o voľnom pracovnom mieste - referentka na miestne dane a poplatky.png

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - referentka na miestne dane a poplatky

viac...

Zverejnené 16.8.2017 -org- Vyprší o 18 dní.


 

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

logo200-2.png

VADAŠ s.r.o. , Pri Vadaši 2, P.O.Box 20, 943 01 Štúrovo, IČO: 34 136 215
vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
(podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obch. Z.)
Realizácia ...viac...

Zverejnené 14.8.2017 -tk-


 

VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

logo200-2.png

VADAŠ s.r.o. ,  Pri Vadaši 2, P.O.Box 20, 943 01  Štúrovo, IČO: 34 136 215
vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
(podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obch. Z.)
Realizáci ...viac...

Zverejnené 14.8.2017 -tk-


 

Pokládky optických káblov v Štúrove

home-appliance-repair-services-1.jpg

 
Mestský úrad Štúrovo oznamuje obyvateľom mesta, že v záujme zrýchlenia internetového spojenia spoločnosť Slovak Telekom realizuje v termíne od 7. augusta do 26. októbra 2017 uloženie optickýc ...viac...

Zverejnené 7.8.2017


 

Primátorský uhol pohľadu - mestská hromadná doprava

20150612szabo - kruh3.png

 

Mestská hromadná doprava
V zmysle zákona o cestnej doprave mestskú hromadnú dopravu môže zabezpečovať iba taký subjekt, ktorý je držiteľom dopravnej licencie pre danú autobusov ...viac...

Zverejnené 3.8.2017


 

Na linkách MHD premáva nový autobus

mhd14.jpg

Slávnostné odovzdanie nového autobusu MHD do užívania sa uskutočnilo dňa 31. júla 2017 pred budovou Mestského úradu Štúrovo.
Autobus bude premávať na linkách č. 1 a 2 v zmysle platného cestovné ...viac...

Zverejnené 2.8.2017


 

Obnovila sa cesta pri garážach oproti zálivu

DSCN8649 - zmenšené.jpg

Na jar tohto roka prebehla rekonštrukcia cesty pri garážach oproti zálivu ako súčasť Programu postupnej obnovy mestských komunikácií. Počas rekonštrukčných prác sa kompletne odstránil pôvodný podklad ...viac...

Zverejnené 2.8.2017


 

Za čistejšie nábrežie Dunaja v Štúrove - Deň pre Dunaj, 24. jún 2017

DSCN7234.JPG

DEŇ PRE DUNAJ - Za čistejšie nábrežie Dunaja v Štúrove
Spojme sa pre Dunaj a vyčistime jeho breh! Takto znela výzva ministra životného prostredia Slovenskej republiky Lászlóa Solymosa s cieľom ...viac...

Zverejnené 19.7.2017


 

Detské ihrisko na Športovej ulici je v predčasnom užívaní od 11. júla 2017

Vážení rodičia, milé deti a mládež!
Ako si už viacerí z Vás všimli, minulý týždeň sa dokončilo osadenie herných a exteriérových fitness prvkov detského ihriska na Športovej ulici. Našim cieľom ...viac...

Zverejnené 10.7.2017


 

Mestská knižnica v Štúrove bude zatvorená.

atlatszo_hatter új logo kicsi.png


Mestská knižnica v Štúrove oznamuje svojim čitateľom, že bude zatvorená z dôvodu dovolenky od 14. augusta 2017 do 03. septembra 2017. Otvárame 4. septembra 2017.
Tel: 036/751 0160, e-ma ...viac...

Zverejnené 6.7.2017 -knižnica- Vyprší o 13 dní.


 

Pošta Štúrovo 3 - oznámenie dočasného zatvorenia pošty

pošta 3 - oznámenie dosčasného zatvorenia.png

Pošta Štúrovo 3 - oznámenie dočasného zatvorenia pošty od 1.7.2017 do 31.8.2017

viac...

Zverejnené 6.7.2017 -org- Vyprší o 10 dní.


 

Rezidencia strážcu mosta v Štúrove je opäť obývaná

DSCN8242.jpg

Rezidencia strážcu mosta v Štúrove je opäť obývaná
Projekt strážca mosta bo založený v roku 2004 v Štúrove. Cieľom projektu je prekonávať hranice a stavaním virtuálneho mosta ochraňovať existuj ...viac...

Zverejnené 6.7.2017


 

SKUBI krabice

i_4548485.jpg

Všimli ste si tie „čudné búdky” podobajúce sa na krmítko vtákov, umiestnených na kmeňoch niektorých platanov na pešej zóne?
Sú to tzv. SKUBI krabice. Miniatúrne výstavné siene skývajúce diela k ...viac...

Zverejnené 4.7.2017


 

Preventívna činnosť v rámci ochrany proti požiarom – rodinné domy

oznam.jpg

Vážení obyvatelia a majitelia rodinných domov!
Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle §15 a §23  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je mesto povinné venovať sa  preventívnej čin ...viac...

Zverejnené 3.7.2017


 

Primátorský uhoľ pohľadu k téme obnova mestských nehnuteľností

Od začiatku roka sme boli svedkami čulého stavebného ruchu okolo bývalej budovy OPKS - oproti obchodu Elektro Búcsi na Hlavnej ulici. Budova je majetkom mesta a už dlhšiu dobu nebola využívaná pre jej ...viac...

Zverejnené 3.7.2017


 

Primátorský uhoľ pohľadu k téme letná turistická sezóna

Letná turistická sezóna sa rozbehla v plnom prúde. Kvetinové záhony kvitnú v ich plnej kráse, upratali sa verejné priestranstvá, mestská zeleň sa pravidelne udržiava. Podnikatelia otvorili svoje letné ...viac...

Zverejnené 3.7.2017


 

Vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykli

dpnb.jpg

 
Tento rok sa do celoslovenskej súťaže zapojilo 74 samospráv s počtom tímov 2 565 a počet účastníkov dosiahol číslo 8 532. Všetci zúčastnení spolu najazdili 1 107 642,99 km a ušetrili tak  779 ...viac...

Zverejnené 3.7.2017


 

Cyklojazda Via Magna

P6080018.JPG

Mesto Štúrovo aj tento rok privítalo účastníkov cyklotúry Via Magna už s dlhoročnou tradíciou.  Občianske združenie Priaznivci Pustého hradu Zvolen v spolupráci s Mestom Zvolen tento rok organizovali ...viac...

Zverejnené 20.6.2017


 

Vyhlásenie - čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

HaZZ.jpg

 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nových Zámkoch vyhlasuje
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
pre celé územie okresu Nové Zámky
od 20. jún ...viac...

Zverejnené 20.6.2017


 

Urobme naše mesto krajším

DSC_6915.jpg

Vážení čitatelia,
v súčasnosti oddelenie rozvoja spracováva projektovú dokumentáciu revitalizácie Námestia sv. Imricha, teda námestia okolo kostola s priľahlými ulicami, od kultúrneho domu po p ...viac...

Zverejnené 15.6.2017


 

Upozornenie občanom

i_4510902.png

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch upozorňuje občanov na prípady podvodov, ktoré sa v poslednej dobe vo zvýšenej miere vyskytujú v okrese Nové Zámky a ktorých sa dopúšťajú neznámi ...viac...

Zverejnené 13.6.2017


 

Mestská zeleň

mestsky park.jpg

 
Dňa 08.06.2017 sa začala revitalizácia parku pri mestskom úrade.
Fotogalériu, ktorú budeme pribežne dopĺňať nájdete TU.
 
 

viac...

Zverejnené 8.6.2017


 

Ocenenie darcov krvi 2017

jj_plaketa.gif

Mnohonásobní darcovia krvi si prevzali plakety profesora MUDr. J. Janského

   Tradičné ocenenie darcov krvi (s trvalým pobytom v Štúrove) sa konalo 1. júna 2017 v reštaurácii Thermal. Z ...viac...

Zverejnené 5.6.2017 -tk-


 

Informácia pre verejnosť – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ – stanovisko Mesta Štúrovo

Stanovisko mesta Štúrovo - Green Park Štúrovo.png

 
Vážení obyvatelia mesta Štúrovo a okolitých obcí!
Týmto Vás informujeme, že dňa 15. mája 2017 sme na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odoslali oficiálnu odpoveď M ...viac...

Zverejnené 15.5.2017


 

Primátorský uhol pohľadu k téme spracovania odpadových plastov a gumového odpadu v Štúrove

erbbbbb.PNG

 
Vážení obyvatelia mesta Štúrovo a okolitých obcí!
 
Dňa 2. mája 2017 sa Mestský úrad Štúrovo formou emailu od redaktora Hospodárskych novín dozvedel o novom zámere na výstavbu z ...viac...

Zverejnené 4.5.2017


 

Tlačová správa MsÚ Štúrovo - Výsledok hospodárenia Mesta Štúrovo za rok 2016

images.jpg

Mesto Štúrovo vykázalo za rok 2016 prebytkový rozpočtový hospodársky výsledok a splnilo všetky svoje zákonom stanovené povinnosti a úlohy. Poslanci schválili bez výhrad Záverečný účet mesta a výročnú ...viac...

Zverejnené 28.4.2017


 

Primátorský uhol pohľadu k téme OOCR Podunajsko

erbbbbb.PNG

 
Na zasadnutie mestského zastupiteľstva som dňa 10. apríla 2017 opätovne predložil návrh na zrušenie členstva mesta v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Podunajsko.
Podľa pôvodných ...viac...

Zverejnené 24.4.2017


 

Zasadili sme stromy pre Adelku, Moniku a Noela

denzeme.png

 
Pri príležitosti Dňa Zeme mesta sme spoločne s rodičmi zasadili stromy pre tri deti narodené v roku 2016.
Adelka, Monika, Noel! 
Prajeme vám aj vašim „súrodencom“ javorom veľa zdr ...viac...

Zverejnené 23.4.2017


 

Ďakujeme občianskym združeniam a obyvateľom za aktivitu!

DSCN4395.JPG

 
Mesto Štúrovo vyjadruje vďaku občianskym združeniam a obyvateľom za ich aktivitu a účasť počas akcie „Jarná výsadba drevín”, ktorá sa uskutočnila 1. apríla 2017 v rámci osláv 3. ročníka Dňa Z ...viac...

Zverejnené 6.4.2017


 

„Strom pre moje dieťa“ – výsledok losovania

dz2.jpg

 
Mesto Štúrovo pripravilo v rámci 3. ročníka podujatia „Deň Zeme mesta“ jedinečnú akciu s názvom „Strom pre moje dieťa“.  Základnou myšlienkou je, že 3 deti narodené v roku 2016 dostanú od mes ...viac...

Zverejnené 3.4.2017


 

Prijatie ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpáda Érseka na mestskom úrade

m1.jpg

 
Dňa 16. marca 2017 primátor mesta, Ing. Eugen Szabó prijal na pôde Mestského úradu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpáda Érseka. 
 

Fotogalériu nájdet ...viac...

Zverejnené 27.3.2017


 

Mesto Štúrovo sa zapojilo do projektu na posilnenie dunajskej kultúrnej identity

DANUrB Logo.jpg

 
Medzinárodný projekt DANUrB (DANube Urban Brand) je zameraný na vytvorenie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania za účelom posilniť dunajskú kultúrnu identitu a sol ...viac...

Zverejnené 15.3.2017


 

Tlačová správa primátora mesta Štúrovo o vzdaní sa funkcie člena a predsedu predstavenstva OOCR PODUNAJSKO

Oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO (v ďalšom OOCR PODUNAJSKO) vznikla v zmysle zákona  č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, na základe vzájomnej dohody siedmych samospráv a štyro ...viac...

Zverejnené 7.3.2017


 

Tlačová správa primátora mesta - Rekonštrukcia Nánanskej cesty v Štúrove

Rekonštrukcia Nánanskej cesty FINAL_001.jpg

Zverejnené 22.2.2017


 

Tlačová správa primátora mesta Štúrovo

 
V uplynulých dňoch sme sa stali na sociálnej sieti a na internetových portáloch svedkami masívnej kampane, zameranej proti zámeru  investičného projektu s názvom Stredisko recyklácie odpadov ...viac...

Zverejnené 17.2.2017


 

Informácia širokej motoristickej verejnosti o dopravno–bezpečnostnej situácii na cestách okresu Nové Zámky

logo2.png

 
     Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nových Zámkoch na základe zhoršujúcej sa dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách v okrese Nové Zámky zaslalo upozornenie pre širokú verejnosť, ...viac...

Zverejnené 19.12.2016


 

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky

bigstock-Exclamation-Mark-40472260.jpg

 
Vážení občania,
  v zmysle pokynu odboru krízového riadenia Okresného úradu Nové Zámky
Vás v prílohe č.1 informujeme o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky.
...viac...

Zverejnené 5.12.2016


 

OOCR Podunajsko - Turistické informačné centrum Štúrovo

FOTO 7 - LOGO.png

 
 
Na území mesta Štúrovo má svoje sídlo aj nedávno založená oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO-DUNAMENTE, ktorá zahájila svoju činnosť na konci minulého roka.
Zakl ...viac...

Zverejnené 19.7.2016


 

Upozornenie pre občanov

Snímka.JPG

 
Mestská polícia Štúrovo upozorňuje širokú verejnosť, že v poslednej dobe zaregistrovala pokus o vylákanie peňazí od starších ľudí, a to tým spôsobom, že im zatelefonuje údajne ich rodinný prí ...viac...

Zverejnené 8.6.2016


 

Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

Oznámenie pre občanov
 
Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ktorý bol schválený  na  zasadnutí
čí s l o OU ...viac...

Zverejnené 11.1.2016 -tk-


 

Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní - čo by mal daňovník (dedič) vedieť

daň z nehn..jpg

Oznámenie Mestského úradu v Štúrove  
Daň z nehnuteľností po dedičskom konaní- čo by mal daňovník (dedič) vedieť
 
Vážení občania!
     Od 1. 1. 2015  podľa § 18 ods. 2 ...viac...

Zverejnené 25.8.2015


 

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

image1.png


 
CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC
Téma: Zásady správania sa pri mimoriadnych udalostiach
   Na základe prílohy č. 1 k vyhláške MV SR č. 523/2006 Z.z. o podro ...viac...

Zverejnené 28.3.2012 -tk-


 
 • Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky Územného plánu Mesta Štúrovo č.2/2017"

  LINK:

  3.8.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 26.8.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.8.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka