Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Mesto Štúrovo

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda bez právnej subjektivity na Lipovej 2 v Štúrove

výberové konanie - riaditeľka MŠ Lipová.png

Výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditeľa Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda bez právnej subjektivity na Lipovej 2 v Štúrove

viac...

Zverejnené 21.4.2017 -org- Vyprší o 17 dní.


 

Zber a preprava zeleného odpaduVytlačiť
 

 

Mesto Štúrovo oznamuje občanom, že v mesiaci marec 2017 bude zabezpečovať zber a prepravu zeleného odpadu zo záhrad (lístie, tráva, burina, konáre, piliny, kôra pod.) z lokality rodinných domov. Lístie, trávu a burinu bude možné vyložiť vo vreci na dostupné miesto pred rodinný dom a  konáre zo strihania a orezávania stromov a krovín bude možné vyložiť na dostupné miesto pred rodinný dom upravený (postrihaný na čo najmenšie kúsky, max. 1 m dlhé)  a zviazaný do zväzkov najneskôr v deň odvozu do 6:00 hod. Zelený odpad bude následne odvezený podľa nasledovného harmonogramu:

27. marca 2017 (pondelok) z ulíc:

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Svätého Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchényiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského a Jesenského

28. marca 2017 (utorok) z ulíc:

Balassiho, Kossuthova, Mierova, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka., Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová a  M. Zrínskeho

29. marca 2017 (streda) z ulíc:

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova a Železničný rad

 

Upozorňujeme občanov, aby pred rodinné domy vykladali len zelený odpad zo záhrad (konáre, lístie,  tráva a pod.).

 

Je zakázané vykladať objemný odpad (starý nábytok, koberce, dvere, okná, radiátory a pod.), drobný stavebný odpad (drobné zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu a pod.), elektroodpad (televízory, chladničky a pod.) a všetky druhy nebezpečných odpadov (rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, batérie a akumulátory, motorové oleje, obaly obsahujúce nebezpečné látky a pod.).

 

Zároveň oznamujeme občanom, že zber objemného odpadu sa uskutoční v mesiaci apríl 2017. Elektroodpad (bezplatne) a drobný stavebný odpad (za poplatok) z domácností je možné odovzdať počas celého roka v mieste prevádzky spoločnosti Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo a.s.,  na Komenského 18 v Štúrove.

 

Za pochopenie ďakujeme!

MsÚ

 

 


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania - Kanalizácia v obci Mužla

  12.4.2017 viac
 • Rozhodnutie - zastavenie konania - "stredisko recyklácie odpadov inovatívnymi metódami" - HC LOGISTIK

  26.4.2017 viac
 • Upovedomenie o podanom odvolaní "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č. p. 1552/26" - Kasárenská 26, Štúrovo

  18.4.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 29.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 30.4.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
Pondelok 1.5.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka