Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Zapojili sme sa aj tento rok - Do práce na bicykli 2017Vytlačiť
 

„Nemusíte byť majstrom sveta, aby ste jazdili do práce na bicykli.“ Peter Sagan

 

Aj v roku 2017 tu máme celoslovenskú súťaž „Do práce na bicykli“. Na Slovensku sa do súťaže prihlásilo 74 samospráv, v rámci ktorých je 2566 tímov a 8531 účastníkov. Už tretíkrát sa aj naše mesto zapojilo do kampane na podporu cyklistickej podpory a ochrane životného prostredia. Dňa 2. marca 2017 Štúrovo sa zaregistrovalo do celoštátnej súťaže „Do práce na bicykli“. Tohto roku v máji v Štúrove jazdí 20 tímov a 62 účastníkov do práce na bicykli. Tímy, ktoré súťažia za našu samosprávu:

 • Bajszikl
 • BETON-BIKE
 • BYTkvartet
 • CyklObaly
 • Čističi
 • DORAEMON
 • Elizabet
 • Kancelársky rad
 • Knižnica
 • Knižnica 2
 • MŠO
 • Mufis
 • Music
 • Nemám na letné pneu
 • OKS 1
 • OKS 2
 • Po ôsmych kolesách
 • Po ôsmych kolesách 2
 • soškári
 • Team Bike

 

Zoltán Tóth

riaditeľ MŠO

peter-sagan-1.png


 
 
 • Oznámenie pre občanov mesta Štúrovo, ktorí sú na adrese trvalého bydliska neznámy

  Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie písomnosti vo veci dane z nehnuteľnosti  pre nasledovných  adresátov:

  17.5.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s.

  16.5.2018 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

  14.5.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 26.5.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka