Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – zamestnanec stavebného úradu

i_4361905.png

Mesto Štúrovo, Nám Slobody č. 1, 943 01  Štúrovo
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov in ...viac...

Zverejnené 20.3.2018 -tk-


 

29. – 30. jún 2017 Medzinárodný deň Dunaja v Štúrove a v Ostrihome Vytlačiť
 

Oslava Dunaja prostredníctvom kultúry

Workshop Štúrovo - Ostrihom

Slovensko - Maďarsko

June 28 - 30, 2017

 

Tlačová správa

interreg.PNG

Dňa 29. júna 2017 krajiny pozdĺž Dunaja oslavujú význam a majestátnosť tohto európskeho veľtoku rôznymi aktivitami a sprievodnými akciami. Výnimkou nie sú ani navzájom susediace mestá Štúrovo a Ostrihom. Pridajte sa k nám a oslávte Dunaj prostredníctvom kultúry, ktorá je v hlavnom zornom poli nášho európskeho projektu DANUrB!

 

Kultúra je to, čo nás odlišuje, robí jedinečnými, no zároveň nás ako ľudí spája. Ako súčasť sociálnych vzťahov spoločnosti je zhmotnená v rôznych podobách - v architektonických pamiatkach, tradíciách, zvykoch,  jazyku, jedlách, umení, ktoré v konečnom dôsledku spoluvytvárajú komplexný a zároveň špecifický “genius loci” daného miesta. Často ju vnímame ako samozrejmosť, niekedy o nej nevieme. A práve indentifikovanie takýchto hodnôt si kladie za cieľ výskumný projekt DANUrB - DANube Urban Brand, financovaný Nadnárodným programom Interreg pre podunajskú oblasť 2014-2020.

 

Pripravovaný workshop sa začína 28. júna na Budapeštianskej univerzite, domovskej univerzite vedúceho partnera projektu, kde budú prebiehať predovšetkým diskusie k výskumnej zložke projektu.

 

Základnú osnovu však tvorí medzinárodný deň Dunaja dňa 29. júna a jeho sprievodné aktivity a podujatia. Pre návštevníkov Štúrova a Ostrihomu je pripravený bohatý program ako varenie tradičnej rybej polievky - halászlé, koncerty, výstava fotografií umelca…., či výstava prezentujúca prácu štyroch generácií rodiny Feiglerovcov, architektov pôsobiacich v 19. storočí na oboch brehoch Dunaja. V náväznosti na riešený projekt, ktorého cieľom je vytvorenie kultúrnej promenády - siete významných kultúrnych daností jednotlivých oblastí, budú prezentované študentské práce riešiace lokality v štyroch krajinách pozdĺž tejto rieky aj prostredníctvom virtuálnej reality.

 

Tento zaujímavý program Vám prináša aj možnosť zapojiť sa do diskusie s riešiteľmi projektu, stretnúť množstvo zúčastnených partnerov zo 7 zainteresovaných krajín, či vyspovedať autorov návrhov intervencií v priestoroch miest, čo ich viedlo k zvoleným riešeniam.

 

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú možnosť a zahájte leto zábavou a aktivitami na rieke Dunaj.

Váš DANUrB team

 

Tento projekt je spolu financovaný Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja - ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci - IPA II.)

 

mapa danurb SK.PNG

 

Súbor na stiahnutie mapa danurb SK.PNG mapa danurb SK.PNG (152.9 kB)

 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 24.3.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 25.3.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka