Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

PREUKAZ ŠTÚROVČANA Vytlačiť
 

Vážení Štúrovčania!

   Oznamujeme Vám, že si PREUKAZ ŠTÚROVČANA od 31. mája 2017 až do odvolania môžete vybaviť na Mestskom úrade Štúrovo na prízemí pri informačnom pulte v nasledovných časových úsekoch.

Pondelok 7.30 – 15.30 (11.30-12.00 prestávka)

Utorok      7.30 – 15.30 (11.30-12.00 prestávka)

Streda      7.30 – 17.00 (11.30-12.00 prestávka)

Štvrtok     7.30 – 15.30 (11.30-12.00 prestávka)

Piatok       7.30 – 14.00 (11.30-12.00 prestávka)

Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti. Ďakujeme Vám za trpezlivosť a pochopenie!

V Štúrove, 30. mája 2017

TIK OOCR PODUNAJSKO

Tisztelt Párkányiak!

   Ezúton tudatjuk Önökkel, hogy a kedvezményes fürdőjegy megváltásához szükséges IGAZOLVÁNYT 2017. május 31-től visszavonásig, a Párkányi Városi Hivatal földszintjén található információs pultnál válthatják ki a következő időszakokban:  

Hétfő          7.30 – 15.30 (11.30-12.00 ebédszünet)

Kedd          7.30 – 15.30 (11.30-12.00 ebédszünet)

Szerda        7.30 – 17.00 (11.30-12.00 ebédszünet)

Csütörtök  7.30 – 15.30 (11.30-12.00 ebédszünet)

Péntek       7.30 – 14.00 (11.30-12.00 ebédszünet)

   Szíves elnézésüket kérjük az esetleges kellemetlenégekért. Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Párkány, 2017. május 30.

TII DUNAMENTE TDM

depositphotos_9737522-stock-illustration-business-attention-exclamation-mark.png


 
 
 • Oznámenie pre občanov mesta Štúrovo, ktorí sú na adrese trvalého bydliska neznámy

  Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie písomnosti vo veci dane z nehnuteľnosti  pre nasledovných  adresátov:

  17.5.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s.

  16.5.2018 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

  14.5.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 26.5.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka