Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Nové uzamykateľné stĺpy zamedzujúce vjazd na pešiu zónu sú v prevádzkeVytlačiť
 

6. júna 2017 – Nové uzamykateľné stĺpy zamedzujúce vjazd na pešiu zónu sú v prevádzke

Vážení obyvatelia a návštevníci Štúrova!

Oznamujeme Vám, že sa na pešej zóne do prevádzky uviedli nové uzamykateľné stĺpy zamedzujúce vjazd motorových vozidiel z oboch vstupných priestorov.   

Pre účely hladkého priebehu zásobovania prevádzok budú stĺpy v čase od 5.00 do 12.00 hod. demontované.  

V prípade naliehavých situácií odomykanie stĺpov vykonáva zástupca záchrannej zdravotnej služby, hasičského a záchranného zboru, policajného zboru  alebo mestskej polície.

Obyvatelia s trvalým pobytom na pešej zóne budú zámky odomykať vlastnými kľúčmi.  

V odôvodnených situáciách v čase od 12.00 do 5.00 hod. môžete o odomykanie stĺpov požiadať mestskú políciu.   

Ďalšie informácie o podmienkach užívania pešej zóny nájdete v dokumente „Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Štúrovo č. 20/2015 o pešej zóne“ na webovej adrese: http://www.sturovo.sk/download_file_f.php?id=656943

Mestský úrad Štúrovo

DSCN5617 - na web_.jpg

DSCN5605 - na web_.jpg

DSCN5601 - na web_.jpg

DSCN5607 - na web_.jpg


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo

036/2703 071

ďalšie dni

Nedeľa 18.3.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Sobota 24.3.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 25.3.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka