Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Pozor! Geocoin hra sa začala!Vytlačiť
 

 

Začiatkom mája sa začala hra Višegrádsky poklad kráľa Jána, ktorú sme zverejnili koncom minulého roka.

Po tom, čo kráľ Ján III Sobieski odohnal Turka od Viedne, v záujme jeho úplnej porážky postupoval so svojím vojskom až na obranné valy, k mestečku Parkan.

Povráva sa, že na miestach jeho významných bitiek je stále ukrytá časť ulúpených pokladov a čaká na objavenie odvážlivcami, ktorí by kráčali po stopách víťazných vojsk. Staré legendy hovoria o množstve zlatých mincí, ktoré by sa mali nachádzať aj v blízkosti nášho mestečka.

Zapoj sa aj Ty do Geocoin hry a získaj poklad kráľa Jána. Cieľom hry je propagácia putovania po stopách Jána III. Sobieskeho v krajinách Vyšehradskej štvorky.

Pravidlá hry sa nachádzajú v brožúre, ktorú sme vydali z tejto príležitosti. Brožúru si môžete zaobstarať v mestskom múzeu, resp. v kultúrnom dome. Ich určitý počet už obdržali aj školy. Nakoľko počet pamätných mincí je obmedzený, tak sa ponáhľaj, aby sa aj tebe ušli.

 

Viac informácií v mestskom múzeu, Pri colnici 2

tel.: 036 752 40 02

Geocoin.jpg


 
 
 • Oznámenie pre občanov mesta Štúrovo, ktorí sú na adrese trvalého bydliska neznámy

  Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie písomnosti vo veci dane z nehnuteľnosti  pre nasledovných  adresátov:

  17.5.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s.

  16.5.2018 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

  14.5.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 26.5.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka