Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – zamestnanec stavebného úradu

i_4361905.png

Mesto Štúrovo, Nám Slobody č. 1, 943 01  Štúrovo
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov in ...viac...

Zverejnené 20.3.2018 -tk-


 

Vyhodnotenie súťaže Do práce na bicykliVytlačiť
 

 

Tento rok sa do celoslovenskej súťaže zapojilo 74 samospráv s počtom tímov 2 565 a počet účastníkov dosiahol číslo 8 532. Všetci zúčastnení spolu najazdili 1 107 642,99 km a ušetrili tak  779,87 kg CO2. Samotná akcia sa uskutočnila v mesiaci máj a Štúrovo sa jej zúčastnilo po tretíkrát.  V našom meste súťažilo 20 tímov so 62 cyklistami, ktorí spolu najazdili 2900,34 km a ušetrili 796,88 kg CO2.

 

Najviac km najazdili nasledovné tímy:

 • BETON-BIKE: 814,14 km v zložení: F. Varga, Š. Jung, E. Kramárová, M. Jasztrabszká
 • CyklObaly: 294,16 km tím: B. Ballaová, M. Kuklisová, E. Skutová, V. Mihálková
 • Mufis: 281,79 km členovia: O. Bagóová, A. Dobai, S. Mehyhártová a I. Gál Szondi

 

Za jednotlivcov boli najlepší:

 • František Varga: 496,44 km, BETON-BIKE
 • Andrea Dobai: 197,59 km, Mufis
 • Štefan Jung: 111 km, BETON-BIKE

 

Celoslovenské vyhodnotenie akcie sa uskutočnilo dňa 15. júna 2017 na Ministerstve dopravy a výstavby SR v Bratislave za účasti ministra Árpáda Érseka a národného cyklokoordinátora Petra Klučku. Miestne vyhodnotenie sa uskutoční v rámci Európskeho týždňa mobility.

 

Všetkým cyklistom ďakujem za účasť a verím, že na budúci rok sa súťaže zúčastní ešte viac tímov!

Miestny koordinátor Zoltán Tóth

 

dpnb.jpg


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneno zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko a.s.

  26.3.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 28.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 29.4.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka