Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – zamestnanec stavebného úradu

i_4361905.png

Mesto Štúrovo, Nám Slobody č. 1, 943 01  Štúrovo
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov in ...viac...

Zverejnené 20.3.2018 -tk-


 

SKUBI krabiceVytlačiť
 

Všimli ste si tie „čudné búdky” podobajúce sa na krmítko vtákov, umiestnených na kmeňoch niektorých platanov na pešej zóne?

Sú to tzv. SKUBI krabice. Miniatúrne výstavné siene skývajúce diela kreatívnych detí a dospelých, ktorí sa minulý týždeň zúčastnili programu SKUBI tvorivá dielňa na tému Rieka Dunaj - moje zážitky, príbehy a myšlienky.  

Program bol uskutočnený v rámci podujatia DNI DUNAJA V ŠTÚROVE A V OSTRIHOME na ostrihomskom brehu Dunaja v spolupráci s organizáciou VALYO (Város és Folyó/Mesto a Rieka).

Tešíme sa, že môžeme hostiť SKUBI krabice v Štúrove. Ďalšie krabice sú vystavené v Ostrihome na Széchenyiho námestí.

Viac informácií v maďarčine: http://valyo.hu/portfolio-item/skubi/

Prajeme príjemnú zábavu!

 

MsÚ

 


 

SKUBI dobozok

 

Észrevette már valaki a sétálóutcán járva-kelve azt a néhány, platánfa törzséhez simuló, madáretetőre hasonlító „furcsa dobozt”?

Ezek az ú.n. SKUBI dobozok. Mini kiállítóterek, melyek kreatív gyermekek és felnőttek munkáit tartalmazzák. Azokét, akik a múlt héten részt vettek a SKUBI alkotóműhely keretén belül a Duna – élményeim, történetek és gondoltok témára meghirdetett foglalkozáson.

A program a DUNA NAPOK PÁRKÁNYBAN ÉS ESZTERGOMBAN esemény részeként a VALYO (Város és Folyó) egyesülettel karöltve került megrendezésre az esztergomi Duna-parton.

Nagy örömünkre szolgál, hogy vendégül láthatjuk a SKUBI dobozokat Párkányban. További dobozok Esztergomban a Széchenyi téren kerültek kiállításra.

További információ: http://valyo.hu/portfolio-item/skubi/

 

Jó szórakozást kivánunk!

MsÚ

i_4548485.jpg

 

 


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneno zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko a.s.

  26.3.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 28.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 29.4.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka