Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - systémový inžinier

Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o uvoľňovanom pracovnom mieste na Mestskom úrade ...viac...

Zverejnené 18.6.2018 -kz-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy - Óvoda

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 30.5.2018 -tk- Vyprší dnes.


 

Mesto Štúrovo sa aj tento rok zapája do Európskeho týždňa mobilityVytlačiť
 

 

emw_baner.png

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra.

Motto tohtoročnej kampane: „Zdieľanie vás dostane ďalej!“

Témou podujatia je „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita.“

Pozrite si krátke video!

 

Titulky krátkeho filmu:

Ľudstvo sa vždy vyznačovalo spoločným využívaním vecí.

Prečo by to tak nemalo byť i dnes?

V našich preplnených mestách sa čoraz ťažšie parkuje a zvyšuje sa miera ich znečistenia. Preto mať vlastné auto už nemá až taký zmysel.

Riešením je zdieľanie. Uľahčujú ho inovatívne aplikácie.

Verejná doprava, bicykle a zdieľanie áut.

Staňte sa súčasťou tejto novej vlny!

Bližšie informácie o našich podujatiach budú zverejnené na www.sturovo.sk a na facebookovej stránke Mestský úrad Štúrovo – Párkányi Városi Hivatal.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mestský úrad Štúrovo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Párkány Város az idén is bekapcsolódik az Európai Mobilitási Hét kampányba.

Az Európai Mobilitási Hét minden évben szeptember 16. és 22. között kerül megrendezésre.

Az idei év mottója: „Közös út, közös jövő”.

Témája a tiszta, közösségi és intelligens mobilitás.

Tekintse meg a következő rövid filmet!

 

A film szövege:

Az emberiség mindig a megosztás útján fejlődött.

Miért ne lenne ez ma másként?

A folyton túlzsúfolt városainkban, ahol alig van parkolóhely, és egyre növekszik a környezetszennyezés már nem sok értelme van autót vásárolni.

A megoldás a közös közlekedés, amely az innovatív alaklmazások segítségével már igen egyszerű.

Tömegközlekedés, autók közös használata és kerékpározás.

Legyen Ön is része ennek az új trendnek!

További információk hamarosan a www.sturovo.sk és a facebookon is a Mestský úrad Štúrovo – Párkányi Városi Hivatal oldalon.

Örülünk, ha közénk csatlakozik!

Városi Hivatal Párkány

 

 


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania

  8.6.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 23.6.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 24.6.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka