Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - systémový inžinier

Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o uvoľňovanom pracovnom mieste na Mestskom úrade ...viac...

Zverejnené 18.6.2018 -kz-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy - Óvoda

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 30.5.2018 -tk- Vyprší dnes.


 

ETM 2017 pešia túraVytlačiť
 

ETM_PIC.jpg

PEŠIA TÚRA

„Hory nie sú telocvičňa a my tam nechodíme súťažiť, ale žiť "

   Máte záujem o pešiu túru a o spoznanie krás pohoria Burda? V rámci kampane Európsky týždeň mobility my to určite absolvujeme. Pridajte sa k nám! Srdečne pozývame aj obyvateľov obcí mikroregiónu.

Pešia túra sa bude konať

dňa 15. septembra 2017

na trase: Mestský úrad Štúrovo – Zariadenie sociálnych služieb Kováčov – výstup na kótu    395 m n.m. – bod Burdov 388 m n.m. – späť na značkovaný turistický chodník – vyhliadka Skaly – rázcestie pri kóte 344 m n.m. – červenou značkou do osady Kováčov – jaskyňa – Zariadenie sociálnych služieb Kováčov – štadión MŠO.

Trasa je jednoduchá. Je príjemnou prechádzkou, ktorá ponúka pekné výhľady, i prechádzku lesom.

Zraz účastníkov je o 9.45 hod. pred Mestským úradom Štúrovo.

Štart je spoločný o 10.00 hod.

Registrovať sa môžete do 14. septembra 2017 do 18.00 hod. vyplnením prihlasovacieho formulára na konci tohto oznamu, alebo na mieste štartu do 9.45 hod. Prvých 25 zaregistrovaných účastníkov odmeníme tričkom.

Občerstvenie počas jazdy si každý zabezpečí sám.

Baterka alebo čelová lampa sa zíde pri pohybe v jaskyni.

Každý účastník akcie zodpovedá za vlastnú bezpečnosť. Účastník do 15 rokov sa môže zúčastniť len s dospelou osobou.

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia odkladá.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mestský úrad Štúrovo

PESIA_.png


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania

  8.6.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 23.6.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 24.6.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka