Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - systémový inžinier

Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o uvoľňovanom pracovnom mieste na Mestskom úrade ...viac...

Zverejnené 18.6.2018 -kz-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy - Óvoda

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 30.5.2018 -tk- Vyprší dnes.


 

ETM 2017 cyklotúraVytlačiť
 

ETM_PIC.jpg

TÚLAČKA NA BICYKLOCH

Máte záujem o cykloturistiku a o spoznanie obcí štúrovského mikroregiónu zo sedla bicykla?

V rámci kampane Európsky týždeň mobility my to určite absolvujeme. Pridajte sa k nám!

Srdečne pozývame aj obyvateľov obcí mikroregiónu.

Cykloturistika sa bude konať

 dňa 15. septembra 2017

na dvoch trasách:

Trasa č. 1 – 30 km (Mestský úrad - Nánanská cesta – Spojovacia cesta – Kamenica n/Hronom – Malá n/Hronom – Kamenín – Kamenný Most – Nána – štadión MŠO)

Trasa č. 2 – 50 km (Mestský úrad - Nánanská cesta – Spojovacia cesta – Kamenica n/Hronom – Malá n/Hronom – Pavlová – Sikenička – Zalaba – Pastovce – Malé Kosihy – Salka – Kamenica n/Hronom – štadión MŠO)

Zraz účastníkov je o 10.15 hod. pred Mestským úradom Štúrovo.

   Registrovať sa môžete do 14. septembra 2017 do 18.00 hod. vyplnením prihlasovacieho formulára na konci tohto oznamu,  alebo na mieste štartu do 10.15 hod. Prvých 25 zaregistrovaných účastníkov odmeníme tričkom.

Občerstvenie počas jazdy si každý zabezpečí sám.

Povinná výbava: prilba.

Každý účastník akcie zodpovedá za vlastnú bezpečnosť. Účastník do 15 rokov sa môže zúčastniť len s dospelou osobou.

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia odkladá.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mestský úrad Štúrovo

cyclotura_.png


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania

  8.6.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 23.6.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 24.6.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka