Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

ETM 2017 Mládež na kolieskachVytlačiť
 

ETM_PIC.jpg

MLÁDEŽ NA KOLIESKACH

   V rámci kampane Európsky týždeň mobility Mesto Štúrovo pozýva všetky deti, mládež i dospelých na kolieskovú veselicu „Mládež na kolieskach“, ktorá sa uskutoční na Promenáde pri Dunaji

dňa 15. 9. 2017 o  17.00 hod.

Zraz účastníkov je o 16.45 hod. medzi Detským domovom a Dopravným úradom.

Účastníci podujatia môžu využiť korčule, odrážadlá, kolobežky, trojkolky či skateboard.

Registrovať sa môžete do 14. 9. 2017 do 18.00 hod. vyplnením prihlasovacieho formulára na konci tohto oznamu alebo na mieste štartu do 16.45 hod.

Registrácia je dôležitá z dôvodu, že prvých 25 účastníkov bude odmenených tričkami.

Povinná výbava: PRILBA!

Každý účastník akcie zodpovedá za vlastnú bezpečnosť. Účastník do 15 rokov sa môže zúčastniť len so sprievodom dospelej osoby.

Občerstvenie počas jazdy si zabezpečí každý sám. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia odkladá.

Pozvite priateľov, rodičov, známych, bude to veľká zábava a čaká Vás prekvapenie.

Tešíme sa na Vás!

KOLIESKA.png


 
 
 • Oznámenie pre občanov mesta Štúrovo, ktorí sú na adrese trvalého bydliska neznámy

  Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie písomnosti vo veci dane z nehnuteľnosti  pre nasledovných  adresátov:

  17.5.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s.

  16.5.2018 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

  14.5.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 26.5.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka