Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - systémový inžinier

Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o uvoľňovanom pracovnom mieste na Mestskom úrade ...viac...

Zverejnené 18.6.2018 -kz-


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy - Óvoda

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 30.5.2018 -tk- Vyprší dnes.


 

VYHRAJTE ROČNÉ CESTOVANIE NA MHD ŠTÚROVO ZDARMA! Vytlačiť
 

Obzvlášť sa oplatí cestovať na MHD Štúrovo počas kampane Európsky týždeň mobility, ktoré je každoročne organizované v termíne 16.-22. september. Témou tohtoročnej kampane je „čistá zdieľaná a inteligentná mobilita“.
Zapojte sa aj vy a vyhrajte!
Ako?
Cestujte v horeuvedenom termíne na autobusoch MHD Štúrovo (linky č. 1, 2 a 3).
Na zadnej strane cestovného lístka uveďte Vaše meno a adresu.
Cestovný lístok hoďte do krabice nachádzajúcej sa v autobuse.
Losovanie bude uskutočnené v sobotu 23. septembra.
MsÚ

 


 

NYERJEN EGY EGÉSZ ÉVES BÉRLETET A PÁRKÁNYI HELYI JÁRATRA!


Különösen megéri utazni a városi közösségi járatokon az Európai Mobilitási Hét kampánya során, mely évente szeptember 16-22. között kerül megrendezésre. Az idei kampány témája a „tiszta, közösségi és intelligens mobilitás”.
Legyen részese Ön is és nyerjen!
Hogyan?
Utazzon a fenn megadott terminusban a helyi közösségi autóbuszok valamelyikén (1-es, 2-es vagy 3-as számú járat).
Tüntesse fel a menetjegy hátoldalán a nevét és a lakcímét.
Menetjegyét dobja be az autóbuszban található dobozba.
A sorsolásra szeptember 23-án kerül sor.
VH

 

PLAGÁTvyhrajte_001.png

Súbor na stiahnutie PLAGÁTvyhrajte.pdf PLAGÁTvyhrajte.pdf (17.3 MB)

 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania

  8.6.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 23.6.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 24.6.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka