Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

AKO SA ZBAVIŤ OBJEMNÉHO ODPADU? Zber a preprava sa uskutoční v mesiaci OKTÓBER Vytlačiť
 

objemny odpad-.PNGOznamujeme obyvateľom Mesta Štúrovo, že opäť organizujeme zber a prepravu objemného odpadu od bytových a rodinných domov. Objemný odpad predstavuje taký odpad, ktorý má väčšie rozmery a preto sa nedá umiestniť do bežne používaných zberných nádob. Sú to napríklad: starý nábytok, časti nábytku, sedačky, matrace, koberce, dvere, okná, radiátory a pod.

Prosíme vlastníkov, resp. obyvateľov rodinných domov, aby objemný odpad vyložili pred rodinný dom na dostupné miesto najneskôr v deň odvozu do 6.00 hod.

Na zhromažďovanie objemného odpadu na sídliskách prosíme používať veľkokapacitné kontajnery slúžiace výlučne k tomuto účelu.  

Upozorňujeme Vás, že je zakázané miešať objemový odpad spolu so zeleným odpadom, drobným stavebným odpadom, elektroodpadom a nebezpečným odpadom.

 

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Mestský úrad Štúrovo

 

BYTOVÉ DOMY - harmonogram zberu / LAKÓTÖMBÖK – a gyűjtés ütemterve

TERMÍN/TERMÍNUS

 ULICA / UTCA

17. – 19. október 2017

F. Rákocziho, Štefánikova – oproti zbernému ostrovčeku č. 4
(4. sz. gyűjtőszigettel szemben),

Bartókova – vedľa vchodu č. 24. (a 24. sz. bejárat mellett),

Jesenského, Petöfiho a Družstevný rad – vedľa škôlok Lipová a Družstevný rad za oplotením (a Hársfa utcai és a Szövetkezeti sori óvodák melletti kerítés mögött),

Orechová - vedľa vchodu č. 37 a č. 39 (a 37. és 39. sz. bejárat mellett)

24. – 26. október 2017

Komenského – za garážami na ulici Želiarsky svah (a Béres-parton lévő garázsok mögött),

Sv. Štefana – vedľa budovy Bytového družstva za oplotením (a Lakáskezelő Vállalat épülete melletti kerítés mögött),

Nánanská a Kasárenská – vedľa pôvodného zberného miesta (a volt gyűjtőudvar mellett),

Železničný rad – v blízkosti križovatky na ul. J. Kráľa a Dubčekova (a J. Kráľa és a Dubček utcák kereszteződése közelében),

Športová – oproti garážam na Nám. pri štadióne (a Stadion téri garázsokkal szemben)

 

RODINNÉ DOMY - harmonogram zberu / CSALÁDI HÁZAK – a gyűjtés ütemterve

TERMÍN / TERMÍNUS

ULICA / UTCA

24. október 2017

 

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská,
Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

25. október 2017

 

Balassiho, Kossúthova, Mierová, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová, M. Zrínskeho

26. október 2017

 

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad


 
 
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • Rozhodnutie vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  20.7.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby "Umiestnenie balkónov - bytový dom č.p.1552/26"

  27.3.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 21.10.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 22.10.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka