Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

AKO SA ZBAVIŤ OBJEMNÉHO ODPADU? Zber a preprava sa uskutoční v mesiaci OKTÓBER Vytlačiť
 

objemny odpad-.PNGOznamujeme obyvateľom Mesta Štúrovo, že opäť organizujeme zber a prepravu objemného odpadu od bytových a rodinných domov. Objemný odpad predstavuje taký odpad, ktorý má väčšie rozmery a preto sa nedá umiestniť do bežne používaných zberných nádob. Sú to napríklad: starý nábytok, časti nábytku, sedačky, matrace, koberce, dvere, okná, radiátory a pod.

Prosíme vlastníkov, resp. obyvateľov rodinných domov, aby objemný odpad vyložili pred rodinný dom na dostupné miesto najneskôr v deň odvozu do 6.00 hod.

Na zhromažďovanie objemného odpadu na sídliskách prosíme používať veľkokapacitné kontajnery slúžiace výlučne k tomuto účelu.  

Upozorňujeme Vás, že je zakázané miešať objemový odpad spolu so zeleným odpadom, drobným stavebným odpadom, elektroodpadom a nebezpečným odpadom.

 

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Mestský úrad Štúrovo

 

BYTOVÉ DOMY - harmonogram zberu / LAKÓTÖMBÖK – a gyűjtés ütemterve

TERMÍN/TERMÍNUS

 ULICA / UTCA

17. – 19. október 2017

F. Rákocziho, Štefánikova – oproti zbernému ostrovčeku č. 4
(4. sz. gyűjtőszigettel szemben),

Bartókova – vedľa vchodu č. 24. (a 24. sz. bejárat mellett),

Jesenského, Petöfiho a Družstevný rad – vedľa škôlok Lipová a Družstevný rad za oplotením (a Hársfa utcai és a Szövetkezeti sori óvodák melletti kerítés mögött),

Orechová - vedľa vchodu č. 37 a č. 39 (a 37. és 39. sz. bejárat mellett)

24. – 26. október 2017

Komenského – za garážami na ulici Želiarsky svah (a Béres-parton lévő garázsok mögött),

Sv. Štefana – vedľa budovy Bytového družstva za oplotením (a Lakáskezelő Vállalat épülete melletti kerítés mögött),

Nánanská a Kasárenská – vedľa pôvodného zberného miesta (a volt gyűjtőudvar mellett),

Železničný rad – v blízkosti križovatky na ul. J. Kráľa a Dubčekova (a J. Kráľa és a Dubček utcák kereszteződése közelében),

Športová – oproti garážam na Nám. pri štadióne (a Stadion téri garázsokkal szemben)

 

RODINNÉ DOMY - harmonogram zberu / CSALÁDI HÁZAK – a gyűjtés ütemterve

TERMÍN / TERMÍNUS

ULICA / UTCA

24. október 2017

 

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská,
Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

25. október 2017

 

Balassiho, Kossúthova, Mierová, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová, M. Zrínskeho

26. október 2017

 

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad


 
 
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie pre vybudovanie optickej infraštruktúry – Tekovské Lužany – Štúrovo, okres Nové Zámky

  Účelom stavby je optické prepojenie vybraných existujúcich základňových staníc mobilnej siete Orange v okrese Nové Zámky. 

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania

  8.6.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo

036-270 4391

ďalšie dni

Utorok 17.7.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
Utorok 17.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Streda 18.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Streda 18.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Štvrtok 19.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Štvrtok 19.7.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506
Piatok 20.7.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Piatok 20.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Sobota 21.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 22.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Pondelok 23.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Pondelok 23.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Utorok 24.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Utorok 24.7.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka