Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

SEPARUJME ZELENÝ ODPAD! Zber a preprava sa uskutoční v mesiaci NOVEMBER Vytlačiť
 

yardwaste-4-3-16.jpgOznamujeme obyvateľom Mesta Štúrovo, že opäť organizujeme zber a prepravu zeleného odpadu vyprodukovaného vo veľkom množstve pri jesenných prácach v záhradkách -  lístie, tráva, burina, konáre,  piliny, kôra - z lokality rodinných domov.

Lístie, tráva, burina, piliny a kôra musia byť vyložené vo vreciach. Konáre  zo strihania a orezávania stromov a krovín je potrebné postrihať na čo najmenšie kúsky (dĺžka max. 1m) a zviazať do zväzkov. Takto pripravený zelený odpad prosíme vyložiť na dostupné miesto pred rodinný dom najneskôr v deň odvozu do 6.00 hod.

Upozorňujeme a prosíme Vás, aby ste v dňoch zberu zeleného odpadu pred rodinné domy vykladali iba zelený odpad! Je zakázané vykladať objemný odpad, drobný stavebný odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad.

 

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

Mestský úrad Štúrovo

HARMONOGRAM ZBERU - A GYŰJTÉS ÜTEMTERVE

TERMÍN/TERMÍNUS

ULICA/UTCA

7. november 2017

Utorok – Kedd

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

8. november 2017

Streda - Szerda

Balassiho, Kossúthova, Mierová, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová, M. Zrínskeho

9. november 2017

Štvrtok - Csütörtök

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad


 
 
 • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

  30.8.2017 viac
 • Rozhodnutie vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

  20.7.2017 viac
 • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

  15.5.2017 viac
 • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

    Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

  3.5.2017 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby "Umiestnenie balkónov - bytový dom č.p.1552/26"

  27.3.2017 viac
 • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

  27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 21.10.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 22.10.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka