Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - informátor

market-research.png

Mesto Štúrovo, Nám slobody č. 1, 943 01  Štúrovo
 
   Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...viac...

Zverejnené 9.1.2018 -tk-


 

Primátorský uhol pohľadu - Organizácia dopravy v Adyho ulici Vytlačiť
 

20150612szabo - kruh3.png

Primátorský uhol pohľadu - Organizácia dopravy v Adyho ulici

V súvislosti s dopravou v Adyho ulici – alebo ako ju voláme my, domáci: školskej ulici – nás sprevádzajú mnohoročné dilemy. Dôvodom je, že ráno, pred začiatkom vyučovania, sa zrazu cesta zaplní nesmiernym množstvom áut. Počas rokov sa vyskúšali snáď všetky možné varianty organizácie dopravy a svojim spôsobom aj fungovali, ale ani jeden nebol dokonalý.

Do detailov sme zvažovali klady a zápory jednotlivých možností. Preštudovali sme si aktuálne dopravné predpisy, vyhodnocovali sme doteraz získané skúsenosti a v spolupráci s odborníkmi na dopravu sme zvažovali aj možnú prestavbu komunikácií. Každé jedno riešenie si však vyžadovalo silný jednostranný kompromis niektorej zo zainteresovaných strán. Nakoniec padlo rozhodnutie, že ponecháme v platnosti jestvujúce dopravné značenie, s dôrazom na jeho striktné dodržiavanie.

V priebehu septembra sme vyzvali rodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy, hlavne, aby nezastavovali v zákaze a mali na zreteli ustanovenia, ktoré predpisuje zákon pre jazdu v školskej zóne. Školy sme vyzvali, aby v kritickej dobe neplánovali z ulice odchody autobusov na školské akcie. Dopravu pri vjazdoch do školskej ulice riadia policajti a na priechodoch pomáhajú deťom dobrovoľníci z radov dôchodcov.

Na moju veľkú radosť, mnohí rodičia odstavujú autá vo vzdialenejších uliciach a odprevádzajú deti do školy pešo. Odmenou sú im nespočetné priania „dobrého rána“ a „ pekného dňa“, ktoré za sklá kabín automobilov nepreniknú.

Prosím každého, aby bol aj naďalej solidárny, trpezlivý a plný porozumenia. Výsledok, dosiahnutý spoločnými silami, je trvácnejší.

Ing. Szabó Eugen, primátor

 


 

A polgármester szemszögéből - Forgalmi rend az Ady utcában

Évek óta tartó dilemma kísér bennünket az Ady utca, vagy akinek úgy jobban tetszik az iskolák utcája forgalma kapcsán. Reggel az iskolakezdés előtt iszonyatos mennyiségű autó jelenik meg az utcában. Az idők folyamán a legkülönbözőbb forgalmi szabályok voltak kipróbálva. A maguk módján mind működtek viszont egyikük sem volt tökéletes.

Tüzetesen mérlegeltük a különböző változások bevezetésének lehetőségét. Megvizsgáltuk az érvényes forgalmi előírásokat, értékeltük eddigi tapasztalatainkat, illetve közlekedési szakemberek bevonásával kerestük a kivitelezhető átépítések lehetőségeit. Nem találtunk olyan megoldást, ami nem igényelt volna erős kompromisszumot valamelyik fél felé. Ezért úgy döntöttünk, hogy meghagyjuk a jelenleg érvényes forgalmi rendet, hangsúlyt fektetve a közúti szabályok betartására.

Szeptember folyamán felszólítottuk az arra közlekedő szülőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, főleg, hogy ne álljanak meg a tilosban és vegyék figyelembe az „iskolai övezetet” jelölő táblát. Az iskolákat felszólítottuk, hogy ne szervezzenek buszra való felszállást a kritikus időpontban. Az utca elején és végén rendőrök irányítják a forgalmat, a gyerekek zebrán történő átkelését pedig nyugdíjas segítők felügyelik.

Nagy örömömre sok szülő a távolabbi utcákban állítja le autóját, ahonnan gyalog kíséri az iskolába gyermekét. Ők valóban részesei annak a sok „jó reggelt” köszönésnek és „szép napot” kívánságnak, amelyek az autóablak mögött nem hallhatóak.

Kérek mindenkit, továbbra is legyen közreműködő, türelmes és megértő. A közös erővel elért eredmény időállóbb.

 Ing. Szabó Eugen, polgármester


 
 
 • Rozhodnutie - Kasárenská 26, Štúrovo

  5.1.2018 viac
 • Petícia proti zmene územného plánu mesta Štúrovo č. 2/2017 - oznámenie výsledku

  20.12.2017 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - vydanie integrovaného povolenia

  4.12.2017 viac
 • Oznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka