Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – zamestnanec stavebného úradu

i_4361905.png

Mesto Štúrovo, Nám Slobody č. 1, 943 01  Štúrovo
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov in ...viac...

Zverejnené 20.3.2018 -tk-


 

ADVENT V ŠTÚROVE - ZAPÁLENIE 3. ADVENTNEJ SVIEČKY Vytlačiť
 

Na adventnom venci už horia tri sviečky, ktoré do nadchádzajúcich dní adventného obdobia prinášajú svetlo. Svetlo, ktoré v tme svieti a tma ho nepohltí.

Bolo nám cťou, že naše pozvanie zapáliť tretiu adventnú sviečku prijal pán Miklós Vércse, pedagóg na dôchodku, nositeľ ceny Pro Urbe mesta Štúrovo, majiteľ Pamätnej medaile Mostu Márie Valérie, vyznamenaný prekladateľ, spisovateľ, člen Spolku maďarských spisovateľov na Slovensku a budapeštianskej „Magyar Írószövetség”.

V túto nedeľu na krásne vyzdobenom javisku vystupovali žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy Ferenca Liszta a spevácky súbor miestnej organizácie Matice slovenskej. Zo srdca ďakujeme pedagógom umeleckej školy za zostavenie a prípravu programu a žiakom za reprezentovanie školy. Ďakujeme veľmi pekne miestnej organizácii Matice slovenskej za ich iniciatívu, zostavenie a prednesenie programu.

Naše poďakovane patrí aj speváckemu súboru SZIVÁRVÁNY, ktorý pôsobí pri miestnej organizácii CSEMADOK. V podaní tohto súboru odzneli krásne adventné melódie pri adventnom venci.

 

>> FOTOGALÉRIA <<

2017-12-17 Advent III DSCN7892.JPG


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneno zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko a.s.

  26.3.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo

036-321 4403

ďalšie dni

Sobota 21.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 22.4.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506
Sobota 28.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka