Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - informátor

market-research.png

Mesto Štúrovo, Nám slobody č. 1, 943 01  Štúrovo
 
   Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...viac...

Zverejnené 9.1.2018 -tk-


 

ZBER ŽIVÝCH VIANOČNÝCH STROMČEKOV Vytlačiť
 

Milí Štúrovčania,

oznamujeme Vám, že mesto Štúrovo bude v januári 2018 zabezpečovať organizovaný zber a odvoz živých vianočných stromčekov od rodinných a bytových domov.

Prosíme Vás, aby ste vianočné stromčeky riadne odzdobili. Stromčeky vyložte pred rodinný dom na dostupné miesto najneskôr v deň odvozu do 6.00 hod. Na sídliskách  ich umiestnite vedľa nádob na komunálny odpad. Odvoz bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu.

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme a na rok 2018 Vám želáme pevné zdravie a veľa osobných i pracovných úspechov!

 

Mestský úrad Štúrovo

 

BYTOVÉ DOMY - harmonogram zberu/LAKÓTÖMBÖK – a gyűjtés ütemterve

TERMÍN/TERMÍNUS

ULICA/UTCA

8. január 2018

Želiarsky svah, F. Rákocziho, Štefánikova, Bartókova, Jesenského, Petöfiho, Družstevný rad

12. január 2018

Komenského, Orechova, Sv. Štefana, Nánanská a Kasárenská

22. január 2018

náhradný termín

Želiarsky svah, F. Rákocziho, Štefánikova, Bartókova, Jesenského, Petöfiho, Družstevný rad

26. január 2018

náhradný termín

Komenského, Orechova, Sv. Štefana, Nánanská a Kasárenská

 

RODINNÉ DOMY - harmonogram zberu/CSALÁDI HÁZAK – a gyűjtés ütemterve

TERMÍN/TERMÍNUS

ULICA/UTCA

9. január 2018

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

10. január 2018

Balassiho, Kossúthova, Mierova, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová, M. Zrínskeho

11. január 2018

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad

23. január 2018

náhradný termín

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

24. január 2018

náhradný termín

Balassiho, Kossúthova, Mierova, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová, M. Zrínskeho

25. január 2018

náhradný termín

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad

 

Fenyőfa.png


 
 
 • Petícia proti zmene územného plánu mesta Štúrovo č. 2/2017 - oznámenie výsledku

  20.12.2017 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - vydanie integrovaného povolenia

  4.12.2017 viac
 • Oznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka