Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy , Adyho 6, Štúrovo

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 4.9.2018 -org- Vyprší o 5 dní.


 

PROJEKT DANUrB – PORADA PRACOVNEJ SKUPINY V ŠTÚROVEVytlačiť
 

 

V stredu 10. januára sa konala porada pracovnej skupiny projektu DANUrB za účasti:

 • STÚ-Slovenská technická univerzita v Bratislave,
 • KÉK-Kortárs Építészeti Kst (slovenský názov: Centrum súčasnej architektúry Budapešť),
 • BME- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Mestský úrad Štúrovo.

Na porade sme preberali aktuálne oblasti spolupráce na rok 2018  a prediskutovali spôsob zapojenia inštitúcií a civilných organizácií družobných miest Štúrova a Ostrihomu  do projektu DANUrB.

Potešiteľnou správou je, že družobné mestá Štúrovo a Ostrihom v spolupráci s BME Budapešť a KÉK Budapešť aj v roku 2018 usporiadajú podujatie DEŇ DUNAJA.

 

Foto: Ján Legény – STU Bratislava

2018-01-10 DANUrB working group meeting in Štúrovo.jpg


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania : FTTC Štúrovo, Hlavná 21_0720BR

  20.9.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka