Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpeg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-


 

Oznámenie o upravení prevádzky zariadení z dôvodu vysokej chorobnostiVytlačiť
 

   Mesto Štúrovo ako zriaďovateľ, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch, oznamuje zákonným zástupcom detí, že z dôvodu vysokej chorobnosti detí bude upravená prevádzka nasledovných zariadení:

 • Materská škola s VJM - Óvoda, Lipová  2, Štúrovo

prerušená v dňoch 16. februára – 23. februára 2018

Zahájenie prevádzky dňa 26. februára 2018 (pondelok).

 

 • Materská škola, Adyho 2, Štúrovo

opätovne prerušená v dňoch 14. februára – 20. februára 2018

Zahájenie prevádzky dňa 21. februára 2018 (streda).

 

 • Materská škola - Óvoda, Bartókova 38, Štúrovo

opätovne prerušená v dňoch 13. februára – 16. februára 2018

Zahájenie prevádzky dňa 19. februára 2018 (pondelok).

 

 • Centrum voľného času, Rákocziho 82, Štúrovo

prerušená v dňoch 08. februára – 16. februára 2018

Zahájenie prevádzky dňa 19. februára 2018 (pondelok)

 

 • Materská škola - Óvoda, Družstevný rad 22, Štúrovo

prerušená v dňoch 09. februára – 16. februára 2018

Zahájenie prevádzky dňa 19. februára 2018 (pondelok).

 

Ing. Eugen Szabó

     primátor mesta

unnamed.png


 
 
 • Verejná vyhláška - Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome

  O z n á m e n i e  o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania na 03. januára (štvrtok) o 13:00 hod., so stretnutím na Stavebnom úrade v Štúrove, Pri colnici č. 2

  3.12.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka