Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpeg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-


 

SVETOVÝ DEŇ VODY V ŠTÚROVEVytlačiť
 

P O Z V Á N K A

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. a  Mesto Štúrovo

srdečne pozývajú obyvateľov Štúrova a okolia na podujatie

SVETOVÝ DEŇ VODY,

ktoré sa bude konať

vo štvrtok, 22. marca 2018 od 9.00 do 12.00 hod. v Štúrove na pešej zóne.

Program:

vyhodnotenie výtvarnej súťaže vyhlásenej pre žiakov štúrovských základných škôl

*

bezplatná analýza donesených vzoriek vôd zo studní na celkovú tvrdosť a dusičnany

*

výstava a praktické ukážky ťažkej a ľahkej monitorovacej techniky

*

demonštrovanie opravy poruchy, napájania potrubia, vybudovania vodovodnej prípojky, ako aj vyčistenia kanalizácie kanalizačným vozidlom

 

Analýza studničnej vody: Pri tejto príležitosti budú pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany.

Na analýzu studničnej vody je potrebné priniesť 500 ml (pol litra) vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne je vhodné nechať vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená.

Účastníci podujatia zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.

Výrobno-prevádzkoví zamestnanci ZsVS, a.s. sa tešia na Vašu účasť a sú pripravení odpovedať na Vaše otázky  súvisiace s výrobou, distribúciou, čistením vody a informovať Vás o ďalších aktivitách a službách, ktoré spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom.

www.zsvs.sk

www.sturovo.sk

water-drop-looking-around-a-sign-vector-1249893.jpg

 


 
 
 • Verejná vyhláška - Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome

  O z n á m e n i e  o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania na 03. januára (štvrtok) o 13:00 hod., so stretnutím na Stavebnom úrade v Štúrove, Pri colnici č. 2

  3.12.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka