Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

DEŇ ZEME V ŠTÚROVE – vysádzajme stromy! Vytlačiť
 

Mestský úrad v Štúrove - oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy -  v tomto roku opäť organizuje jarnú výsadbu drevín na verejných priestranstvách mesta.

Prosíme dobrovoľníkov z radov obyvateľov a občianskych združení o pripojenie sa k našej iniciatíve.  Stromčeky bude zabezpečovať mesto, dobrovoľníci môžu prispievať svojou prácou.

V prípade Vášho záujmu, prosím, kontaktujte nás emailom (oks@sturovo.sk, asistent@sturovo.sk),  telefónom (036/2851322, 036/2851307), osobne na adrese Mestský úrad Štúrovo, Pri Colnici č. 2.

Ďakujeme Vám!

MsÚ – asistent pre styk s verejnosťou

 

Bližšie informácie o podujatí Deň Zeme v Štúrove:

Web: www.sturovo.sk

Facebook: Mestský úrad Štúrovo – Párkányi Városi Hivatal,

Facebook: Deň Zeme v Štúrove – A Föld napja Párkányban  

strom.jpg


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo

036/2703 071

ďalšie dni

Nedeľa 18.3.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Sobota 24.3.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 25.3.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka