Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

AKO SA ZBAVIŤ OBJEMNÉHO ODPADU? Zber a preprava sa uskutoční v mesiaci APRÍL Vytlačiť
 

Mesto Štúrovo v rámci jarného upratovania opäť organizuje zber a prepravu objemného odpadu (starý nábytok, časti nábytku, sedačky, matrace, koberce, dvere, okná, radiátory a pod.)  od rodinných aj od bytových domov.

 

Prosíme milých obyvateľov mesta o rešpektovanie nasledovných zásad:

 • dodržiavajte harmonogram zberu,  
 •  v lokalitách rodinných domov objemný odpad vyložte podľa harmonogramu,  najneskôr však do 6.00 hod. v deň odvozu, tak, aby neprekážal účastníkovi cestnej premávky ani chodcom,
 •  na zhromažďovanie objemného odpadu na sídliskách používajte veľkokapacitné kontajnery slúžiace výlučne k tomuto účelu,
 • nemiešajte spolu objemný odpad so zeleným odpadom,
 •  nevykladajte drobný stavebný odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad,

 

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

HARMONOGRAM ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU

A NAGYDARABOS HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK ÜTEMTERVE

Rodinné domy v uliciach

A következő utcák családi házainál

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

 

10. APRÍL

 

 

Balassiho, Kossúthova, Mierová, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová,  M. Zrínskeho

11. APRÍL

 

 

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad

 

12. APRÍL

 

 

Bytovky v uliciach

A következő utcák lakótömbjeinél

F. Rákocziho, Štefánikova – zberný ostrovček č. 4; Bartókova – vedľa vchodu č. 24.; Jesenského, Petöfiho, Družstevný rad – vedľa škôlok Lipová a Družstevný rad; Orechová - vedľa vchodu č. 37 a č. 39;

3. – 5. APRÍL

 

Komenského – za garážami na ulici Želiarsky svah; Sv. Štefana – vedľa budovy Bytového družstva; Nánanská, Kasárenská – vedľa pôvodného zberného miesta;

Železničný rad – v blízkosti križovatky na ul. J. Kráľa a Dubčekova; Športová – oproti garážam na Nám. pri štadióne

 

9. – 11. APRÍL

 

 

objemný odpad obrázok.png 


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo

036/2703 071

ďalšie dni

Nedeľa 18.3.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Sobota 24.3.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 25.3.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka