Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – zamestnanec stavebného úradu

i_4361905.png

Mesto Štúrovo, Nám Slobody č. 1, 943 01  Štúrovo
Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov in ...viac...

Zverejnené 20.3.2018 -tk-


 

Pozvánka - vernisáž výstavy Andrása Bészabóa Vytlačiť
 

beszabo_andras_pozvánka.jpg

 

Charakteristickým spôsobom tvorby Andrása Bészabó je, že počas svojej práce stále počúva hudbu: vážnu,  autentickú maďarskú ľudovú hudbu, novodobé ľudové skupiny, sólistov a jazz. Zážitky vzniknuté počúvaním hudby, v danom prípade aj namaľuje.

Umelecký historik a univerzitný profesor Dr. Ottó Mezei o umení Andrása Bészabó píše: „na akrilovej a olejovej palete Andrása Bészabó sa objavujú modulácie modrých a fialových farieb, symbolizujúce nekonečný vesmír, číre nebo, dušu a vnútorný pokoj človeka. Ďalej sa objavia biele farby nesúce v sebe vnútornú sakrálnu žiaru, ktoré jemne presvitajú cez ostatné farby.

András Bészabó sa zaoberá hlavne maľbami a jedinečnými grafikami (kresby uhlím a pastelovou kriedou), ale vyhotovuje aj koláže, asambláže, sochy a umelecké predmety smaltovou technikou. Pre umelca je veľmi dôležité, aby na výstavách uskutočnil vizuálnu komunikáciu s návštevníkmi. Jeho motto, ktoré zdedil od svojho starého otca: „Potichu treba tvoriť, lebo aj jablko sa rodí potichu”.

Medzinárodné a celoštátne výstavy: Rumunsko, Poľsko, Slovensko, Ukrajna, Srbsko, Rakúsko, Francúzsko, USA, Kanada, Holandsko, Česká republika a nespočetné miesta v Maďarsku.


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneno zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko a.s.

  24.4.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneno zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko a.s.

  26.3.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 28.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 29.4.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
Utorok 1.5.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka