Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpeg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-


 

Pozvánka - vernisáž výstavy Andrása Bészabóa Vytlačiť
 

beszabo_andras_pozvánka.jpg

 

Charakteristickým spôsobom tvorby Andrása Bészabó je, že počas svojej práce stále počúva hudbu: vážnu,  autentickú maďarskú ľudovú hudbu, novodobé ľudové skupiny, sólistov a jazz. Zážitky vzniknuté počúvaním hudby, v danom prípade aj namaľuje.

Umelecký historik a univerzitný profesor Dr. Ottó Mezei o umení Andrása Bészabó píše: „na akrilovej a olejovej palete Andrása Bészabó sa objavujú modulácie modrých a fialových farieb, symbolizujúce nekonečný vesmír, číre nebo, dušu a vnútorný pokoj človeka. Ďalej sa objavia biele farby nesúce v sebe vnútornú sakrálnu žiaru, ktoré jemne presvitajú cez ostatné farby.

András Bészabó sa zaoberá hlavne maľbami a jedinečnými grafikami (kresby uhlím a pastelovou kriedou), ale vyhotovuje aj koláže, asambláže, sochy a umelecké predmety smaltovou technikou. Pre umelca je veľmi dôležité, aby na výstavách uskutočnil vizuálnu komunikáciu s návštevníkmi. Jeho motto, ktoré zdedil od svojho starého otca: „Potichu treba tvoriť, lebo aj jablko sa rodí potichu”.

Medzinárodné a celoštátne výstavy: Rumunsko, Poľsko, Slovensko, Ukrajna, Srbsko, Rakúsko, Francúzsko, USA, Kanada, Holandsko, Česká republika a nespočetné miesta v Maďarsku.


 
 
 • Verejná vyhláška - Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome

  O z n á m e n i e  o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania na 03. januára (štvrtok) o 13:00 hod., so stretnutím na Stavebnom úrade v Štúrove, Pri colnici č. 2

  3.12.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka