Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Pripomenuli sme si 73. výročie skončenia II. svetovej vojny v Európe a oslobodenia Červenou armádouVytlačiť
 

Pamiatku obetí II. svetovej vojny sme si uctili minútou ticha a kladením vencov vo Vojenskom cintoríne príslušníkov Červenej armády v Štúrove dňa 7. mája 2018.

Vo viacerých európskych štátoch si každoročne 8. mája pripomínajú skončenie druhej svetovej vojny.  Vojny, ktorá bola najstrašnejšou v dejinách ľudstva. Trvala šesť rokov a zapojilo sa do nej viac než šesťdesiat štátov. Vojnové operácie zasiahli územie až štyridsať štátov sveta. V druhej svetovej vojne zahynulo asi 60 miliónov ľudí, z čoho približne dve tretiny predstavovali civilisti. 

Vence a kytice vďaky k soche Smútiacej matky položili zástupcovia: Veľvyslanectva Ruskej federácie,  Mesta Štúrovo, Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Maďarského zväzu protifašistických bojovníkov, Súkromného vojenského historického múzea v Pohronskom Ruskove,  politických strán a združení.

Na oslavách sa zúčastnili aj rodinní príslušníci padlých vojakov.  

 

>> FOTOGALÉRIA <<

32072834_1810518615909889_4841802545011621888_n.jpg


 
 
 • Oznámenie pre občanov mesta Štúrovo, ktorí sú na adrese trvalého bydliska neznámy

  Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie písomnosti vo veci dane z nehnuteľnosti  pre nasledovných  adresátov:

  17.5.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s.

  16.5.2018 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

  14.5.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 26.5.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka