Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

JARMOK ŠIMONA-JÚDU – registrácia záujemcovVytlačiť
 

Mesto Štúrovo oznamuje širokej verejnosti, predávajúcim a poskytovateľom služieb, že tohtoročný tradičný Jarmok Šimona – Júdu sa bude konať v dňoch 11. - 14. októbra 2018.

V tomto roku sme sa rozhodli zmeniť spôsob prihlásenia sa predávajúcich a poskytovateľov služieb na jarmok, a to nasledovným spôsobom:

 1. Pridelenie predajných miest záujemcom je podmienené doručením písomnej žiadostio vydanie povolenia poštou alebo e-mailom v termíne do 30. júna 2018. Pre posúdenie zaradenia žiadosti do zoznamu predajcov je rozhodujúci dátum prijatia žiadosti.

 

 1. Pridelenie predajných miest sa uskutoční do 31. júla 2018 záväzným písomným potvrdením a oznámením číselného označenia predajného miesta uchádzačovi.

 

 1. Úhradu poplatku za účasť je potrebné uhradiť v termíne najneskôr do 15. augusta 2018. Povolenie na predaj bude zaslané účastníkovi len po zaplatení účastníckeho poplatku.

 

 1. Predajné miesta, ktoré ostanú voľné po vybavení všetkých prihlášok budú predmetom tzv. voľného predaja, ktorý začne od 17. septembra 2018.

 

 1. Predajcom požívatín (sektor C) budepridelené predajné miesto v závislosti od priebehu prác na križovatke Hlavná ulica-Nánanská cesta.

 

 1. Poskytovatelia zábavných atrakcií sa na jarmok môžu prihlásiť do 17. augusta 2018.

 

 1. Mesto Štúrovo si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzuje právo výberu účastníkov. Pri pridelení predajných miest Mesto Štúrovo zohľadní miesto obsadené uchádzačom na jarmoku v roku 2017.

 

Detailné informácie na http://www.sturovo.sk/jarmok-simona-a-judu.phtml?id5=19870

 

Mestský úrad Štúrovo


 
 
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Verejná vyhláška - Rozhodnutie pre vybudovanie optickej infraštruktúry – Tekovské Lužany – Štúrovo, okres Nové Zámky

  Účelom stavby je optické prepojenie vybraných existujúcich základňových staníc mobilnej siete Orange v okrese Nové Zámky. 

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania

  8.6.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

Dnes má službu:

Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo

036-270 4391

ďalšie dni

Utorok 17.7.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
Utorok 17.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Streda 18.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Streda 18.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Štvrtok 19.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Štvrtok 19.7.
Lekáreň Maja
Hlavná 49,
Štúrovo
036-752 2506
Piatok 20.7.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
Piatok 20.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Sobota 21.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 22.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Pondelok 23.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Pondelok 23.7.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
Utorok 24.7.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Utorok 24.7.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-270 4391
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka