Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy , Adyho 6, Štúrovo

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 4.9.2018 -org- Vyprší o 6 dní.


 

Nánanská cesta - aktuálne informácie Vytlačiť
 

! ! POZOR ! !

Zmena organizačného poriadku autobusovej dopravy

počas úplnej uzávierky cesty z dôvodu výstavby okružnej križovatky a Nánanskej cesty v Štúrove

od 2. augusta 2018 (štvrtok) až do odvolania

 

Autobusy  pravidelnej  prímestskej  dopravy  v smere  Nána,  Kamenín,  Želiezovce,  Levice  (linky 404441, 404442 a 404443) budú premávať v zmysle platných cestovných poriadkov  bez obsluhy  zastávok  Štúrovo, Nánanská cesta; Štúrovo,  kasárne !

Prímestský autobusový spoj č. 11 linky 404442 Štúrovo – Želiezovce – Levice s pravidelným odchodom o 13:41 h. od zastávky Bocskaiho ul. a mestský autobusový spoj č. 9 linky 404103 MHD Štúrovo – linka č. 3 s pravidelným odchodom o 13:48 h. zo zastávky Štúrovo, Bocskaiho ul. uvedenú zastávku nebudú obsluhovať!

 

Všetky aktuálne informácie nájdete na webovej stránke mesta na www.sturovo.sk

Prosím o Vašu trpezlivosť a pochopenie.

Ing. Eugen Szabó, primátor

 

86f4e1f71ec2a0f6333cf4689e336ab4.jpg


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania : FTTC Štúrovo, Hlavná 21_0720BR

  20.9.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka