Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy , Adyho 6, Štúrovo

M e s t o     Š t ú r o v o
v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákon ...viac...

Zverejnené 4.9.2018 -org- Vyprší o 8 dní.


 

Oznámenie o dočasnom zatvorení pošty Štúrovo 3Vytlačiť
 

Oznámenie o dočasnom zatvorení pošty Štúrovo 3 s účinnosťou od 3.9.2018 do 30.9.2018

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 03. 09. 2018 do 30. 09. 2018 bude Pošta Štúrovo 3 dočasne zatvorená. Dôvodom dočasného zatvorenia podávacej Pošty Štúrovo 3 je jej situovanosť v priemyselnom parku mesta, kde je intenzita prevádzky znížená.

Počas dočasného zatvorenia pošty budú poštové služby v lokalite zabezpečené najbližšou Poštou Štúrovo 1 a Poštou Štúrovo 2.

V prípade akýchkoľvek dotazov nás môžete kontaktovať na tel. číslach 035/642 17 78 alebo 0903 790 741.


 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania : FTTC Štúrovo, Hlavná 21_0720BR

  20.9.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka