Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Európský Týždeň Mobility 2018Vytlačiť
 

sportovy den plagát 2018 – FINAL ALT2 – žlté pozadie_001.png

 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

Mesto Štúrovo v tomto roku sa opäť zaregistrovalo do kampane EURÓPSKÝ TÝŽDEŇ MOBILITY, ktorá sa koná každoročne od 16. do 22. septembra. Pri tejto príležitosti sme pre verejnosť  pripravili nasledovný program, z ktorých si každá veková kategória môže vybrať tú svoju a na ktoré Vás srdečne pozývame.

 

16. - 21. 9. 2018

VYHRAJTE ROČNÉ CESTOVNÉ NA MHD!

Cestujte v horeuvedenom termíne na autobusoch MHD Štúrovo (linky č. 1, 2, 3). Na zadnú  stranu cestovného lístka napíšte Vaše meno a adresu. Cestovný lístok hoďte do krabice nachádzajúcej sa v autobuse. Losovanie prebehne v sobotu 22. septembra počas IV. Mestského športového dňa.

 

17. 9. 2018  8:30 – 9:30

CYKLISTICKÝ POZÝVACÍ SPRIEVOD  na trasách mestský úrad - Jesenského ulica - kruhový objazd pri COOP Jednota - Sv. Štefana – Balassiho – Kossúthova - Sv.Štefana - pešia zóna - mestský úrad. Po sprievode u nás zaručene dostanete svoju rannú kávu. Zraz pred mestským úradom o 8:30, ale môžete sa k nám pridať aj v priebehu cesty.

 

V rámci kampane „Parkovisko bez áut“ bude parkovisku pri Dunaji (tam, kde sa nachádza červený anglický poschodový autobus) čiastočne uzavreté a budú sa tam konať cvičenia a hry s deťmi podľa nasledovného rozpisu: 18. 9. 2018 od 15:00 – 16:00 hod. AEROBIC pre verejnosť,  19. 9. 2018 od 16:00 – 17:00 hod. ZUMBA pre verejnosť a 20. 9. 2018 od 15:30 -16:30 BABA-MAMA KLUB a Tvorivá dielňa KISGOMBOS.

21. september bude patriť tradičnému podujatiu DEŇ MOBILITY PRE DETI, kedy pre našich škôlkarov a školákov na pešej zóne od 9:00 do 14:00 bude k dispozícii nafukovací BUS, detské dopravné ihrisko, kreslenie, maľovanie a uskutoční sa aj ukážka prvej pomoci.

V rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY aj v tomto roku usporiadame dňa 22. septembra MESTSKÝ ŠPORTOVÝ DEŇ. V tomto roku sme pripravili štyri nesúťažné disciplíny: pešiu túru po pohorí BURDA (cca 8 km, nenáročná), cyklotúru na trasách 30 a 50 km, rozprávkovú pešiu túru starých rodičov s vnúčatami a kolieskovú veselicu pre mládež na nábreží Dunaja Registrovať sa môžete podľa jednotlivých disciplín elektronicky na webovej stránke mesta www.sturovo.sk do 21. septembra do 14:00, alebo 22. septembra na mieste zrazu. Detaily sú uvedené na plagátoch. Športový deň je realizovaný finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

22. september

V rámci Dňa bez áut nechajte Vaše autá doma a CESTUJTE na linkách č. 1, 2, a 3 MHD Štúrovo ZDARMA.

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Veríme, že aj Vy sa stanete súčasťou našej iniciatívy a prispejete tak k úspešnosti podujatia!

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O PODUJATÍ NÁJDETE NA: www.sturovo.sk

www.facebook.com/Európsky týždeň mobility v Štúrove - Európai Mobilitási Hét Párkányban

 

 


 
 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka