Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Beh cez most Márie ValérieVytlačiť
 

BEH CEZ MOST MÁRIE VALÉRIE 2018

Do podujatia sa cez webovú stránku zaregistrovalo 410 účastníkov a ďalších 2590 účastníkov sa zahlásilo cez skupinovú registráciu (školy a firmy). Týmto sa celkový počet účastníkov podujatia dosiahol MAXIMUM. Z uvedeného dôvodu sa REGISTRÁCIA NA MIESTE ŠTARTU UŽ NEBUDE MOŽNÁ.

Príďte však povzbudiť bežcov na most Márie Valérie, na pešiu zónu alebo do priestorov VADAŠ-u!

Esztergom Város Diáksportjáért Egyesület (Združenie pre šport žiakov mesta Ostrihom), Esztergomi Futóművek ASE (Športová organizácia Esztergomi Futóművek) a Mestské kultúrne stredisko Štúrovo Vás srdečne pozývajú na 18. ročník BEHU CEZ MOST MÁRIE VALÉRIE, ktorý sa bude konať 29. septembra 2018. Podujatie sa uskutoční aj v prípade daždivého počasia. 

ŠTART: Esztergom – Bazilika, 13:00

TRASA: Bazilika – Szent István tér – Iskola út – Majer István út – Batthyány Lajos utca – Bajcsy Zsilinszky út (11es út) - Lőrinc utca – Táncsics Mihály utca – Mária-Valéria híd - Széchényiho ulica – Pešia zóna – Hlavná ulica - Pri Vadasi

CIEĽ: Štúrovo – Termálne kúpalisko Vadaš

MAPA: http://www.futoterkep.hu/futas/MARIA_VALERIA_HIDFUTAS_2015_ESZTERGOM_%c5%a0TUROVO_6x3b5n3/

ĎALŠIE INFORMÁCIE: http://www.hidfutas.hu/

 

Beh cez most Márie Valérie - poster.jpg


 
 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka