Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Štúrovo

Prijímanie uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru

Image.ashx.jpeg

Útvar policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove Vám týmto oznamuje, že prijíma uchádzačov do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru.
Podmienky pre uchádzača:
-  štátny obč ...viac...

Zverejnené 26.11.2018 -kz-


 

Primátorský uhol pohľadu - Komunálne voľby Vytlačiť
 

i_4918752.jpgDo roku 1989 sme žili v štátnom zriadení, ktoré síce tvrdilo, že je demokratické, v skutočnosti však chýbali mnohé prvky demokracie. Napríklad sme nemohli slobodne voliť. Prijatím ústavy ako aj ďalších zákonov sa pre občanov vytvoril priestor podieľať sa na riadení spoločnosti tým spôsobom, že môžu priamo voliť svojich zástupcov do štátnych a samosprávnych orgánov.

Nezáujem o veci verejné sa však prejavuje v našej spoločnosti v čoraz väčšej miere. Odráža sa to aj na účasti obyvateľstva na voľbách. My, obyvatelia Štúrova vždy značne zaostávame za celoslovenským priemerom, pritom aj ten je pomerne nízky. Účasť obyvateľov nášho mesta v uplynulých troch voľbách bola nasledovná:

Komunálne voľby v roku 2014:                 43,5 %

Voľby do NR SR v roku 2016:                      51,9 %

Župné voľby v roku 2017:                            19,9 %

V augustovom čísle novín som poukázal na to, aby sa podporil každý jednotlivec, ktorý prejaví záujem  o kandidatúru v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Výsledkom je, že sa o primátorský post uchádzajú piati kandidáti. Bohatá je aj ponuka kandidátov na poslancov. Do 15-členného mestského zastupiteľstva sa celkovo uchádza 40 záujemcov. Je si z čoho vyberať. Keď si myslíte, že sú potrebné zmeny alebo práve naopak, je potrebné podporiť rozbehnuté aktivity a už nastolené smerovanie, VYJADRITE TO svojim hlasom vo voľbách 10. novembra. PRÍĎTE VOLIŤ!

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta


 
 
 • Verejná vyhláška - Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome

  O z n á m e n i e  o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania na 03. januára (štvrtok) o 13:00 hod., so stretnutím na Stavebnom úrade v Štúrove, Pri colnici č. 2

  3.12.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka