Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Magazín 2017

Magazín - Góly jesene

 

 

Magazín - Odovzdanie ceny Sv. Štefana

 

 

Magazín - Silvestrovské plávanie v Dunaji

 

 

Magazín - Zapálenie 4. adventnej sviečky

 

 

Magazín - Vianočné trhy

 

 

Magazín - Zapálenie 3. adventnej sviečky

 

 

Magazín - Körzeti Televízió vételi lehetőségei Párkányban - KTV

 

 

Magazín - Mikuláš

 

 

Magazín - Zapálenie 2. adventnej sviečky

 

 

Magazín - Otvorenie výstavy

 

 

Magazín - Zapálenie 1. adventnej sviečky

 

 

Magazín - Odhalenie pamätnej tabule Š. Gerstnera

 

 

Magazín - Jesenné dni kultúry

 

 

Magazín - Jesenné dni kultúry

 

 

Magazín - 471. Jarmok Šimona-Júdu

 

 

Magazín - Jesenné dni kultúry

 

 

Magazín - Otvorenie výstavy

 

 

Magazín - Otvorenie výstavy

 

 

Magazín - Obnova budovy OPKS

 

 

Magazín - XXV. Hudobné dni ZUŠ F. Liszta

 

 

Magazín - Jesenné dni kultúry

 

 

Magazín - Deň zosnulých

 

 

Magazín - XXV. Hudobné dni ZUŠ F. Liszta

 

 

Magazín - Borlovagok

 

 

Magazín - Bubbleday

 

 

Magazín - Piteparty

 

 

Magazín - výročie SNP

 

 

Magazín 31.8.2017

 

 

Magazín - Ohňostroj

 

 

Magazín - Koncert Hanza Rolanda

 

 

Magazín - DANUrB

 

 

Magazín - Kisbojtár omša

 

 

Magazín - Kisbojtár

 

 

Magazín - Otvorenie výstavy

 

 

Magazín - Upratovanie

 

 

Magazín - ZUŠ K. Pappovej

 

 

Magazín - 50. výročie založenia CVČ

 

 

Magazín 15.5.2017

 

 

Magazín - PRO URBE K. Frühauf

 

 

Magazín - ZUŠ F. Liszta otvorenie výstavy

 

 

Magazín - Koncert učiteľov ZUŠ F. Liszta

 

 

Magazín 31.5.2017

 

 

Magazín - Pamätný deň mons. Lászlóa Buriána

 

 

Magazín - Protestné zhromaždenie

 

 

Magazín - Oslavy 72. výročia oslobodenia

 

 

Magazín 15.5.2017

 

 

Magazín - otvorenie výstavy

 

 

Magazín Mimoriadne MZ 10.04.2017

 

 

Magazín 31.03.2017 Veľkonočný strom

 

 

Magazín 31.03.2017 Veľkonočné trhy

 

 

Magazín 31.03.2017 Veľkonočné trhy

 

 

Magazín 31.03.2017 Deň učiteľov

 

 

Magazín 31.03.2017 Mestská galéria

 

 

Magazín 31.03.2017 Mestské múzeum

 

 

Magazín 14.03.2017

 

 

Magazín MZ 01.03.2017

 

 

Magazín MZ 14.02.2017

 

 

Vernisáž v galérii 27.02.2017

 

 

Rekapitulácia roku 2016 - 2. časť

 

 

Magazín 15.02.2017 Stredisko recyklácie inovatívnymi metódami

 

 

Magazín 15.02.2017

 

 

Matičný ples

 

 

Rekapitulácia roku 2016 - 1. časť

 

 

Ľadochod

 

 

Otvorenie výstavy v Ostrihome

 

 

Otvorenie výstavy v galérii

 

 

49. ples Csemadoku

 

 

Spomienková slávnosť

 

 

Hudobné dni 15.01.2017

 

 


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka