Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Téma: Spracovanie odpadových plastov a gumového odpadu

20150612szabo - kruh3.png

Primátorský uhol pohľadu k téme spracovania odpadových plastov a gumového odpadu v Štúrove

 

Vážení obyvatelia mesta Štúrovo a okolitých obcí!

Dňa 2. mája 2017 sa Mestský úrad Štúrovo formou emailu od redaktora Hospodárskych novín dozvedel o novom zámere na výstavbu závodu na spracovanie plastových a gumových odpadov pod názvom GREEN PARK ŠTÚROVO. Podľa informácie Ministerstva životného prostredia SR tento zámer podlieha povinnému hodnoteniu z pohľadu vplyvov na životné prostredie. Proces pripomienkovania zverejneného zámeru sme rozbehli 3. mája 2017.  

Nikdy som netajil, že podporujem kroky, ktoré vedú k otvoreniu nových priemyselných závodov v našom meste. Avšak veľmi mi vadí to, že je veľká snaha - bohužiaľ aj zo strany niektorých poslancov – prezentovať to ako osobný záujem primátora presadiť uvedenú investíciu, a to za každú cenu. Toto nie je pravda. Jediným mojim cieľom je vystupovať tak, ako si to želajú záujmy mesta. Opätovne prosím širokú verejnosť ako aj poslancov mestského zastupiteľstva, aby predmetný projekt nespájali s mojim menom.

Som presvedčený, že základom dobrej spolupráce je tolerantnosť a úcta k druhému. Uvedené hodnoty sú nepostrádateľné aj v podmienkach fungovania samosprávy. V uplynulom období som zaregistroval veľa nevhodných prejavov hlavne na sociálnych sieťach, mnohé nesú v sebe znaky urážok a osočovaní. Prosím každého aby nechal tieto prejavy bokom.

Naďalej sa hlásim k otvorenému a konštruktívnemu dialógu v medziach slušnosti.  Myslím si, že kvalitne sformulované názory a myšlienky opierajúce sa o objektívne a pravdivé informácie, prinesú osoh nielen pre mesto, ale aj pre okolité obce. Som Vám k dispozícii na osobnú konzultáciu. Skontaktujte sa so mnou a dohodnite si termín stretnutia na tel. čísle 036/2851307, alebo príďte osobne na Mestský úrad ktorúkoľvek stredu od 15.00 – 17.00 hod.

 

V Štúrove, 4. mája 2017

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 


 

A polgármester szemszögéből a műanyag hulladékok és gumi alapú hulladékok feldolgozása Párkányban témára

 

Tisztelt Párkányi és Párkány környéki lakosok!

 

A Párkányi Városi Hivatal 2017. május 2-án a Hospodárske noviny szerkesztője által a hivatalnak küldött email-ből  értesült a műanyag hulladékot  és a gumi alapú hulladékot feldolgozó üzem építésének új szándéknyilatkozatáról, mely a GREEN PARK  ŠTÚROVO nevet viseli. A Szlovák Köztársaság Könyezetvédelmi Minisztériumától kapott információ alapján  ezen befektetési szándékra  le kell folytatni a környezetre  gyakorolt hatásvizsgálati eljárást.  A véleményezési folyamatot a városi hivatal 2017. május 3-án kezdte el.

Sosem titkoltam, hogy támogatom azokat a lépéseket, amelyek új ipari létesítmények telepítéséhez vezetnek városunkban. Azonban, nagyon zavar az a fokozott erőfeszítés – sajnos, néhány képviselő részéről is - hogy úgy tüntesse fel ezt a beruházást, mintha ahhoz a polgármesternek személyes érdekei fűződnének és azt mindenáron keresztül akarná vinni. Ez így nem igaz. Egyedüli célom az, hogy úgy lépjek fel, ahogy azt városunk érdekei kívánják. Ismételten kérem a lakosságot és a képviselő-testületet, hogy az említett projektet ne kapcsolják össze a nevemmel.

Meg vagyok győződve arról, hogy a jó együttműködés alapja a nyitott gondolkodás és az egymás iránti tisztelet. Ezek az értékek az önkormányzat működésének nélkülözhetetlenek elemei.  Az utóbbi időszakban,  főleg a szociális médiákon, sok illetlen megnyilvánulást tapasztaltam, amelyek sértőek és rágalmazóak voltak. Mindenkit arra kérek, hogy ne vegye figyelembe ezeket a megnyilvánulásokat. 

Továbbra is a nyílt és konstruktív, az illem határait nem túllépő párbeszéd híve vagyok. Úgy gondolom, hogy a minőségileg megfogalmazott nézetek és gondolatok, amelyek az objektív és igaz információkon alapulnak, hasznára vállnak nemcsak a városnak, hanem a közvetlen környezetének is. Szívesen állok rendelkezésükre egy személyes megbeszélés alkalmával. Kérem vegyék fel velem a kapcsolatot és egyeztessenek időpontot a 036/2851307-es telefonszámon, vagy jöjjenek be a hivatalba előzetes egyeztetés nékül, szerdánként 15.00 és 17.00 óra között.

 

Párkány, 2017. május 4.

Ing.  Szabó Eugen, polgármester


 
 • Verejná vyhláška: „Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome“

  Popis stavby : SO 01 – Predmetný stavebný objekt sa dispozične delí na predsieň, 2 izby, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu izbu a lodžiu. Kuchyňa a obývacia izba sú dispozične spojené podľa výkresov z PD. Výplne okenných otvorov sú riešené z plastových profilov, výplne dverných otvorov z drevených profilov. Bytová jednotka je napojená na jestvujúce inž

  8.1.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka