Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Téma: Rozbieha sa turistická sezóna

i_4918752.jpg

 

Primátorský uhol pohľadu - Rozbieha sa turistická sezóna

Posledným aprílovým víkendom sa odštartovala tohtoročná turistická sezóna. Obdobie ozajstnej jari sa zúžilo iba na dva-tri týždne a už v apríli sme mohli zaznamenať príjemné slnečné  letné dni. Práve takéto počasie je základom úspešnej turistickej sezóny.

Veľká pozornosť je samozrejme sústredená na naše termálne kúpalisko. Každý rok kladieme veľký dôraz na to, aby rekonštrukčné a opravárenské práce boli včas dokončené a prevádzka bazénov bola nerušene zabezpečená. Najväčšou tohtoročnou zmenou je otvorenie Wellness centra ako súčasť hotela Thermal. Prvé tri mesiace prevádzky ukazujú, že obsadenosť hotela sa zvýšila o 15 – 20% oproti porovnateľnému obdobiu minulých rokov. Za významnú inováciu pokladáme obnovu plaveckého bazéna, ktorý dostal nové železobetónové dno, nové rozvody termálnej vody, fóliový povrch a štartovacie mostíky.

V zadnej časti areálu kúpaliska bola realizovaná pomerne rozsiahla obnova kanalizačných rozvodov, elektrického vedenia a vodovodu. Tieto opatrenia boli vykonané za účelom umožnenia výstavby nových ubytovacích jednotiek, ktoré budú odovzdané do prevádzky koncom mája. Výrazných zmien sa dočkáme aj pred areálom kúpaliska, kde boli zbúrané staré budovy a prístrešky a momentálne prebieha úprava priestranstva.

Našou prioritou je aj, aby parky, kvetinové záhony a ďalšie verejné priestranstvá v meste boli pekne upravené, plne funkčné, poskytujúce priestor pre oddych a zábavu všetkým návštevníkom ako aj obyvateľom mesta. 

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 


 

A polgármester szemszögéből - Indul a turistaszezon

Az utolsó áprilisi hétvégén indult az ez évi turistaszezon. Az igazi tavasz időszaka mindössze két-három hétre szűkült, s már áprilisban beköszöntött a kellemes nyári időjárás. Épp ez az időjárás az alapja egy sikeres turistaszezonnak. 

A legnagyobb figyelem természetesen a termálfürdőre összpontosul. Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a felújítási és karbantartási munkálatok időben befejeződjenek és a medencék üzemeltetése folyamatos legyen. Idén a legnagyobb változás a Thermal Hotel részét képező wellness centrum megnyitása volt. Az első három hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy általa a hotel kihasználtsága 15-20%-kal növekedett az előző évek azonos időszakához viszonyítva. Jelentős fejlesztésnek értékeljük az úszómedence felújítását, mely során új vasbeton aljazatot, csővezetékrendszert, fóliaborítást kapott és az ugróállások is megújultak.

A fürdő hátsó részén a szennyvíz-, ivóvíz- és elektromos vezetékek átfogó felújítása is megtörtént. Mindezen intézkedések azt szolgálják, hogy a területen új szálláshelyek épüljenek, melyeket május végével kívánunk átadni. Figyelemre méltó változásokra számítunk a fürdő előtti téren is, ahol a régi épületeket és szálláshelyeket elbontattuk, és jelenleg is zajlik a tereprendezés.  

Elsődleges számunkra, hogy a város parkjai, virágágyásai és további közterületei jól működjenek és szépen rendben legyenek tartva, ezáltal a szórakozás és a pihenés terei legyenek minden itt lakó és hozzánk látogató számára.

Szabó Eugen, polgármester


 
 • Verejná vyhláška: „Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome“

  Popis stavby : SO 01 – Predmetný stavebný objekt sa dispozične delí na predsieň, 2 izby, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu izbu a lodžiu. Kuchyňa a obývacia izba sú dispozične spojené podľa výkresov z PD. Výplne okenných otvorov sú riešené z plastových profilov, výplne dverných otvorov z drevených profilov. Bytová jednotka je napojená na jestvujúce inž

  8.1.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka