Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Téma: Čaká nás sezóna „fám”

Primátorský uhol pohľadu - Čaká nás sezóna „fám”

Primatorský uhol.jpg

Čaká nás sezóna „fám”

Uplynulých pätnásť rokov došlo k enormnému rozšíreniu internetu. Vďaka tomu sa zrýchlila výmena informácií, vzdialenosti už nebránia komunikácií medzi ľuďmi. Internet vytvoril podmienky na vznik sociálnych sietí (napr. Facebook), čím vznikli nové zoskupenia ľudí. V mnohých aspektoch priniesol tento fenomén pozitíva do nášho života.

Na druhej strane badáme, že informácie šírené prostredníctvom internetu a sociálnych sietí výrazne môžu ovplyvniť niektoré diania aj v našom živote. Mám na mysli rôzne falošné správy, ktoré sa za krátky čas dostávajú k veľkej skupine ľudí, ovplyvňujúc tým ich rozhodovanie. Je znepokojujúce, že tento vplyv bol aj aktuálnou témou amerických prezidentských volieb. Musíme si uvedomiť, že aj my sme vystavení nebezpečenstvu falošných správ. Ich intenzívnym šírením vznikajú fámy, ktoré následne ovplyvnia naše konanie.

Na problematiku falošných správ poukazujem zámerne v období, keď sú prípravy na novembrové komunálne voľby v plnom prúde. Kandidáti na jednotlivé posty zrejme oslovia voličov svojím programom. Súčasne je veľké nebezpečenstvo, že sa objavia falošné správy, ktoré budú zamerané na dezinformáciu a pomýlenie.

Zabrániť šíreniu falošných správ nedokážeme, avšak vieme minimalizovať ich vplyv. Najlepší spôsob je, ak si sami overíme prijaté informácie resp. keď ich získame priamo od človeka, ktorého sa to týka. Vzhľadom na blížiace sa komunálne voľby je prospešné zúčastniť sa na predvolebných diskusiách s kandidátmi a sústrediť sa na to, čo o sebe hovoria a nie na to čo o druhom tvrdia.   

Eugen Szabó, primátor mesta

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jön a „kacsa“ szezon

Az elmúlt tizenöt év jellegzetessége az internet nagymértékű elterjedése volt. Az internetnek köszönhetően felgyorsult az információcsere, a távolság többé már nem jelent akadályt a kommunikációban. Az internet adott lehetőséget arra, hogy megjelenjenek a különböző közösségi hálózatok (pl. Facebook), kialakítva ezzel teljesen új csoportosulásokat és közösségeket. Mindezek sok esetben életünk minőségének javulásához is vezet.

Az utóbbi időszakban viszont tanúi lehettünk annak is, hogy az interneten és a közösségi hálózatokon megjelent információk hatással voltak kulcsfontosságú események alakulásában. Gondolok itt arra, hogy a különböző álhírek gyorsan terjedve, nagy csoportokat elérve tévesen befolyásolhatják döntéshozatalunkat. Riasztó, hogy ez már az amerikai elnökválasztás egyik nagy témája is volt. Nem marad más hátra csak tudatosítani, hogy a félrevezető hírek – vagy jó magyar szóval élve a kacsák - veszélye bennünket is körbe vesz.    

Nem véletlenül foglalkozom az álhírek kérdésével. Novemberben helyhatósági választások várnak bennünket. Az induló jelöltek valószínűleg megszólítják a választókat programjukkal. Ebben az időszakban fokozottan fennáll a kamuhírek terjedésének veszélye azzal az indítékkal, hogy rossz fényben tüntessék fel a politikai ellenfeleket.

Az álhírek terjesztését nem lehet meggátolni. Viszont mindenki tehet azért, hogy ne váljon ezek áldozatává. Ha az információknak utánanézünk, ha elmegyünk a jelöltek fórumaira, ha arra figyelünk, ki mit mond magáról és nem arra, hogy mit állít a másikról, akkor jó esélyt adunk annak, hogy megfelelő döntést hozzunk jövőnket érintően.

Szabó Eugen, polgármester


 
 • Verejná vyhláška: „Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome“

  Popis stavby : SO 01 – Predmetný stavebný objekt sa dispozične delí na predsieň, 2 izby, kúpeľňu, kuchyňu, obývaciu izbu a lodžiu. Kuchyňa a obývacia izba sú dispozične spojené podľa výkresov z PD. Výplne okenných otvorov sú riešené z plastových profilov, výplne dverných otvorov z drevených profilov. Bytová jednotka je napojená na jestvujúce inž

  8.1.2019 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka