Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

27. Andy Leleisi’uao - Auckland, New Zealand

I am a New Zealand born Samoan from Auckland, New Zealand.

My first visit to Maria Valeria Bridge was humbling. I cannot help but smile. We become friends and feel she is comfortable enough for me to call her Maria after some time. Her great presence and history is an inspiration as I realise this is no ordinary Artist in Residence.

I was graciously invited here by Karol Fruhauf, Yuri and Sophia Himmler have overseen my gentle introduction into this wonderful township. I have had over fifty solo exhibitions to date and have been part of numerous projects. I hope I can reciprocate with people I meet here with my imagination and memories as a small token of my appreciation in serving my tenure as the 26th Bridge Guard (July 1st – September 31st).

 

SELECTED SOLO EXHIBITIONS:

Aug 2013  Episades of the Pino’nati, Auckland Art Fair.
Apr            Le Tumau, Whitespace, Auckland.
Sep 2012  Dandelion People, BCA, Rarotonga, Cook Islands.
                 Immigration Mind, TSB Bank Wallace Art Centre, The Pah, Auckland.
Jun            Quasimodo Love, PaperGraphica, Christchurch.
May           Polyneitus Spring, Milford Gallery, Dunedin
Aug 2011  World of Lemeads, ROAR! Gallery, Wellington.
May           World of Erodipolis, Milford Gallery, Dunedin.
Mar           Arytipidal, Blue Oyster, Dunedin.
                 Ufological City, Volta, New York, USA.
Nov 2010  Cryptid Illuminati, Whitespace, Auckland.
Sep           Andy Leleisi’uao, McCahon House, Titirangi, Auckland.
July           Wandering Through Pandemonium Quiet, COCA Gallery, Christchurch.
May          Andy Leleisi’uao, Thistle Hall, Wellington.
Nov 2009 Asefeka of the Unmalosa, Kips Gallery, Chelsea, New York, USA.
Sep          Areatures of the Arctaur People, BCA, Rarotonga, Cook Islands.


 

Andy Leleisi’uao

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka