Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

28. Lucia Černeková a Peter Luha - Slovensko

Výtvarníčka Lucia Černeková a hudobník Peter Luha

sú 28. strážcovia mosta.

 

 

V spoločnom projekte On The Road vytvárajú krátke umelecké animované filmy inšpirované konkrétnou krajinou, v ktorej sa na svojich cestách nachádzajú. Animáciu zvolili ako ideálnu pre spoluprácu medzi výtvarníkom a hudobníkom. Umožňuje im kombinovať hudbu a vizuál v jeden ucelený umelecký prejav, v ktorom sa jednotlivé prvky vzájomne podporuju a otváraju nové možnosti vyjadrenia sa.
3 hotové krátke animácie Spain, Der Turm a Brussels sa zúčastnili viacerých medzinárodných filmových festivalov. Rozpracované sú ďalšie filmy Finlandia a Paris.
S projektom boli v umeleckých rezidenciách v Španielsku, Francúzsku, Belgicku, Nemecku, Fínsku a tento rok zavítali aj domov na Slovensko - do Śtúrova.

ontheroad.lucypaint.com
facebook.com/ontheroad.animations

 

Peter Luha

gitarista, spevák, skladateľ.

Petrova hra na gitaru vychádza z mixu klasických a rôznych netradičných gitarových techník /slap, tapping, perkusívne hranie/ na elektrickej aj akustickej gitare bez žánrových obmedzení. Hrá tiež na basgitaru, mandolínu, flautu, oud a husle..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- akademický spevácky zbor Comenius /aj ako sólový spevák - 1993-1998/
- 1. miesto na medzinárodnej gitarovej súťaži Gitariáda 1999 v Prahe
- organizátor medzinárodného gitarového festivalu Guitarfest v Bratislave /2006, 2007/ a gitarových workshopov
- oficiálny hráč prestížnej gitarovej značky Framus, strún Elixir, Klema gitár, ozvučenia akustických nástrojov K&K sound
- sólo gitarový album Viaje del Alma /2012/ nominovaný v Independent Music Awards 2013 na najlepší inštrumentálny album roka, získal aj nezávislé ocenenie Harvest prize v Tais Awards 2013
- koncertné vystúpenia po Európe

Umelecké vzdelanie:
1993 - 1998 Univerzita Komenského – Pedagogická fakulta – hudobná výchova, gitara
1992 - 1994 Gitarové kurzy, jazzové workshopy - gitara, hudobná kompozícia
1987 - 1991 Ľudové Konzervatórium – gitara
1979 - 1987 Ľudová škola umenia – husle, výtvarná výchova

www.peterluha.com
youtube.com/pitu1 - gitarový videokanál


Lucia Černeková

maľba, kresba, video, animácia, mixed media..

Jej tvorba je akýsi druh „Vizuálnych záznamov“ existencie v súčasnej dobe. Témy sa pohybujú od osobných k sociálnym až k globálnym. Väčšinou používa kresbu ako veľmi pôvodný a starý druh zaznamenávania, maľbu a fenomén pohyblivého obrazu – animáciu.

 

 

 

Umelecké vzdelanie:
2005-2007 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (Magisterské štúdium, Mgr. art)
- ateliér "KR.E.S.BA" (Kreatívno experimentálne štúdio Bratislava) - kresba, grafika a nové médiá, Prof. Vladimír Popovič
2001-2005 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (Bakalárske štúdium)
- ateliér "KR.E.S.BA" (Kreatívno experimentálne štúdio Bratislava) - kresba, grafika a nové médiá, Prof. Vladimír Popovič
- ateliér maľby, prof. Ivan Csudai
2005 Design Skolen Kolding, Dánsko - ateliér Ilustrácie a voľnej tvorby, Prof. Ken Denning, Lilian Brøgger, Cato Thau-Jensen, Jes Mogensen
2002 Vysoká škola muzických umení, Bratislava - základy klasickej animácie, Prof. František Jurišič
2000-2001 Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Nitra - ateliér výtvarnej výchovy a tvorby
1999-2000 - súkromné štúdium u Akad.mal. Vojtecha Čechovského
1995-1999 Stredná umelecká škola, Topoľčany - odbor keramika, maľba, kresba
1987-1995 Ľudová škola umenia, Topoľčany - výtvarná výchova

Sympóziá:
2010 Maliarska paleta, maliarske sympózium, Terchová, SLOVENSKO /október /
Multipoint, medzinárodné maliarske sympózium, Nitra, SLOVENSKO /august /
2009 Maliarska paleta, maliarske sympózium, Terchová, SLOVENSKO /máj/
2003 Kresba v akcii, sympózium, Gaski, POĽSKO /september/
študentské animované filmy - Taxi, Run, Bla, Mess/age/, Oops

Výstavy, workshopy:
2013 On The Road, Solf, FÍNSKO
2013 On The Road, Kokkola, FÍNSKO
2013 On The Road, Malakta, FÍNSKO
2012 Pecha Kutcha, Nitra, SK
2012 On The Road, San Pere de Vilamajor, ŠPANIELSKO
2012 La Rectoria Exhibition, San Pere de Vilamajor, ŠPANIELSKO
2012 On The Road, Nástupište 1-12, Topoľčany, SK
2012 Frejm by Frejm, Žilinská galéria a synagóga, Žilina, SK
2012 On The Road, Bains Connective, Brusel, BELGICKO
2012 On The Road, Kühlungsborn, NEMECKO
2012 Mecklenburg Inspiriert, Kunsthalle, Kühlungsborn, NEMECKO
2011 On The Road, Cité internationale des Arts, Paríž, FRANCÚZKO
2011 On The Road, Nau Côclea, Camallera, Girona, ŠPANIELSKO
2011 L’art Slovaque, Cité internationale des Arts, Paríž, FRANCÚZKO
2010 Anticipácia našej budúcnosti, Bratislava, SK
2010 Vzťahy/Relations, medzinárodná putujúca výstava, SK, TALIANSKO
2010 Mutipoint, galéria Universum, Nitra, SK
2010 Perla Dell Adriatico, medzinárodná výstava, Grottamare, TALIANSKO
2010 Hry hráčov umenia, sólo výstava, BCPB Galéria, Bratislava ,SK
2009 Muzy(ka), sólo výstava, Cafe Babloo, Bratislava, SK
2007 Oops, prezentácia, Bratislava, SK
2006 Maľba 2006, Kostol Klarisky, Bratislava, SK
2005 Design Skolen Kolding, kolektívna výstava, Kolding, DÁNSKO
2004 Podzemie, workshop a výstava, Galéria Panoptikum, Košice, SK
2003 Kapitulská ulica, pouličná open-air výstava, Bratislava, SK
2003 Bienále kresby, Belehrad, SRBSKO
2003 Maľba, Plain air, Kremnica, SK
2003 Vlajky mieru, mierová akcia, Hviezdoslavovo nám., Bratislava, SK
2003 Kresba v akcii, performance, Gaski, POĽSKO
2002 Vodná Veža, workshop, performance, Bratislava, SK
2002 Stopy krokov, Východoslovenské múzeum, Košice, SK

www.lucypaint.com
youtube.com/lucypaint

 


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka