Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Deň Zeme mesta – oslavy 21. apríla 2017 (zmena miesta konania)Vytlačiť
 

ZMENA MIESTA KONANIA

Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa podujatie "Deň Zeme mesta" so začiatkom o 10.00 hod. presúva z pešej zóny do kultúrneho domu.

Výsadba drevín bude uskutočnená o 9.30 hod. v parku pred mestským úradom.


Za pochopenie ďakujeme!
MsÚ

 


 

Pešia zóna zaplnená deťmi a mládežou, úsmevy na tvárach, veselá nálada, prehliadka zaujímavých nápadov detí a mládeže štúrovských škôl, prednášky o separácii odpadu...– takto by sme mohli charakterizovať predošlé ročníky podujatia.

 

Milí Štúrovčania,

Mesto Štúrovo sa aj v tomto roku zapája do osláv Svetového dňa Zeme. Poďme spolu osláviť tento deň!

Oslavy zahájime o 9.30 hod. v parku pred mestským úradom. Zasadíme stromčeky, darované mestom pre Adelu Margitu Čókovú, Moniku Polačekovú a Noela Dávida Kóšu. Na výsadbu si dovoľujeme pozvať aj starých rodičov, príbuzných, priateľov a známych. Aby sa tento deň stal výnimočným pre Adelku, Moniku a Noela!

So začiatkom o 10.15 hod. na pešej zóne vyhodnotíme III. ročník výtvarnej súťaže a odmeníme  autorov najlepších výtvarných prác.

V ďalšej časti podujatia na javisko vystúpia žiaci  Základnej školy, Adyho 6, Štúrovo krátkym programom.

Štúrovskí gymnazisti,  tak ako iné roky, nás zase prekvapia s niečím výnimočným.   

Do Štúrova prídu aj zástupcovia firiem ASEKOL (organizuje a financuje celoštátny systém zberu elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorov) a NATUR-PACK (organizuje zber, zhodnocovanie a recykláciu všetkých druhov odpadov).

Pre každého máme pripravené občerstvenie.

 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Mestský  úrad Štúrovo

DenZeme.jpg


 
 
 • Oznámenie pre občanov mesta Štúrovo, ktorí sú na adrese trvalého bydliska neznámy

  Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie písomnosti vo veci dane z nehnuteľnosti  pre nasledovných  adresátov:

  17.5.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Slovak Telekom a.s.

  16.5.2018 viac
 • Rozhodnutie o umiestnení stavby pre navrhovateľa : Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

  14.5.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 26.5.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 27.5.
Lekáreň Astra
Hlavná 47,
Štúrovo
036-752 2283
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka