Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

SEPARUJME ZELENÝ ODPAD! Zber a preprava sa uskutoční v mesiaci MAREC Vytlačiť
 

Oznamujeme obyvateľom mesta Štúrovo, že v rámci jarného upratovania opäť organizujeme zber a prepravu zeleného odpadu (lístie, tráva, burina, konáre, piliny, kôra) vyprodukovaného vo veľkom množstve pri jarných prácach v záhradkách z lokality rodinných domov.

Prosíme milých obyvateľov mesta o rešpektovanie nasledovných zásad:

 • Lístie, trávu, burinu, piliny a kôru vložte do vriec,
 • Konáre  zo strihania a orezávania stromov a krovín postrihajte na čo najmenšie kúsky (dĺžka max. 1m) a zviažte ich do zväzkov,
 • Podľa horeuvedenej požiadavky pripravený zelený  odpad vyložte podľa harmonogramu,  najneskôr však do 6.00 hod. v deň odvozu pred rodinný dom, tak, aby neprekážal účastníkovi cestnej premávky ani chodcom,
 • Dodržiavajte harmonogram zberu,
 • Nemiešajte zelený odpad s objemným odpadom,
 • Nevykladajte drobný stavebný odpad, elektroodpad a nebezpečný odpad.

 

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme!

 

HARMONOGRAM ZBERU ZELENÉHO ODPADU

A ZÖLD HULLADÉK GYŰJTÉSÉNEK ÜTEMTERVE

Rodinné domy v uliciach

A következő utcák családi házainál

 

Hlavná, Komenského, Kozmonautov, Sv. Štefana, Hasičská, Dunajská, Nám. Sv. Imricha, Sobieskeho, Széchenyiho, Bruntálska, Baraoltská, Pri st. pošte, Jána Husa, Jozefa Bema, Vajanského, Jesenského

 

27. MAREC

 

 

Balassiho, Kossúthova, Mierová, Petőfiho, Vörösmartyho, Krátka, Trhovnícka, Pri majeri, Mateja Bela, Želiarsky svah, Svätoplukova, Bocskaiho rad, Dolná, Ružová,  M. Zrínskeho

 

28. MAREC

 

 

Nánanská cesta, Kasárenská, Agátová, Orgovánová, Javorová, Adyho, Nárcisová, Na vyhliadke, Nová, J. Kráľa, Sládkovičova, Dubčekova, Železničný rad

 

29. MAREC

 

 

 

 

 

 

 

 

zelený odpad obrázok.png

 

 

 


 
 
 • Verejná vyhláška - Dodatočná legalizácia stavby: Rozšírenie otvoru v bytovom dome

  O z n á m e n i e  o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie miestneho zisťovania a ústneho konania na 03. januára (štvrtok) o 13:00 hod., so stretnutím na Stavebnom úrade v Štúrove, Pri colnici č. 2

  3.12.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka