Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

DO PRÁCE NA BICYKLIVytlačiť
 

Mesto Štúrovo sa opäť zaregistrovalo do celoslovenskej súťaže vyhlásenej pod názvom „Do práce na bicykli“. Primátor mesta Ing. Eugen Szabó poveril koordináciou projektu na lokálnej úrovni riaditeľa MŠO Zoltána Tótha.

V tejto celoslovenskej súťaži môžu naše mesto reprezentovať tímy zamestnancov firiem alebo inštitúcií so sídlom alebo pracoviskom v Štúrove. V danom tíme však musia byť všetci členovia zamestnancami rovnakej firmy. Napríklad takto môže vzniknúť: Tím Zlievareň alebo Tím Zvlňovačka. Súťaže sa môžu zúčastniť aj tímy študentov štúrovských stredných škôl. Aj tu platí zásada, že tím musí byť zostavený zo študentov rovnakej školy, napr.: tím Gymi. Študenti musia v deň začiatku kampane dosiahnuť vek minimálne 15 rokov. Z jednej firmy, inštitúcie alebo školy môže pochádzať viacero tímov. Jeden tím môže mať 2 až 4 členov.

Súťaž potrvá v termíne od 1. mája do 31. mája 2018Registrácia tímov musí prebehnúť najneskôr do 5. mája 2018 na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

Svojou registráciou do súťaže tímy potvrdia, že budú v uvedenom období do práce/školy dochádzať na bicykli a budú si o tom robiť záznamy do registračného systému.

Podrobné informácie  sú k dispozícii na webových stránkach: www.sturovo.sk, www.mso.sturovo.sk, www.dopracenabicykli.eu

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať osobne, emailom alebo telefónom.

Kontaktné osoby:

Zoltán Tóth, tel. č. 036 751 12 60 , e-mail: riaditel@msosturovo.sk

Enikő Laky, tel. č. 036 752 48 67, e-mail: organizator@msosturovo.sk

 

do_prace_na_bicykli_1.png

Súbor na stiahnutie plagat_sk.jpg plagat_sk.jpg (15.5 MB)

 
 
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneno zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko a.s.

  24.4.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneno zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko a.s.

  26.3.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o začatí územného konania, upustenie od miestneho zisťovania a nariadenie ústneho pojednávania - Orange Slovensko

  15.3.2018 viac
 • Oprava zrejmej chyby v Rozhodnutí č. 1/14975-12275/17SÚ-Ma zo dňa 28.6.2017

  6.3.2018 viac
 • Zverejnenie zámeru na prenájom majetku

     Mesto Štúrovo zverejňuje zámer prenájmu majetku v súlade s § 9 a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

  26.2.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac

ďalšie dni

Sobota 28.4.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 29.4.
Lekáreň Lacrimula
Balassiho 62,
Štúrovo
036-756 1670
Utorok 1.5.
Lekáreň Plus
Záhradnícka 4,
Štúrovo
036/2703 071
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka