Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Mesto Štúrovo

Oznam Mestského úradu Štúrovo – Dôležitý termín pre podnikateľov

bigstock-Exclamation-Mark mensie.png

Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií oznamuje podnikateľom (fyzickým osobám–živnostníkom, právnickým osobám), ktorí podnikajú na území  mesta, aby
 
ZMENU veľkosti zbernej nádoby ale ...viac...

Zverejnené 15.11.2018 -kz-


 

Ozdobme spoločne adventný veniec mesta!

DSCN7309 - web2.jpg

Vážení zástupcovia civilných organizácií
Milí Štúrovčania,
 
onedlho vstúpime do adventného obdobia, ktoré je azda najkrajším obdobím roka. Vlani sme príchod  adventného obdobia o ...viac...

Zverejnené 14.11.2018 -kz- Vyprší o 12 dní.


 

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

images.png

Zverejnené 11.11.2018 -lh-


 

Primátorský uhol pohľadu - Komunálne voľby

i_4918752.jpg

Do roku 1989 sme žili v štátnom zriadení, ktoré síce tvrdilo, že je demokratické, v skutočnosti však chýbali mnohé prvky demokracie. Napríklad sme nemohli slobodne voliť. Prijatím ústavy ako aj ďalšíc ...viac...

Zverejnené 2.11.2018 -kz-


 

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov

Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov
viac...

Zverejnené 31.10.2018 -org- Vyprší o 11 dní.


 

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
viac...

Zverejnené 31.10.2018 -org- Vyprší o 116 dní.


 

Obchodná verejná súťaž - Realizácia stavby s názvom Vonkajší zážitkový bazén

Vadaš logo.png

VADAŠ s.r.o. ,  Pri Vadaši 2, P.O.Box 20, 943 01  Štúrovo, IČO: 34 136 215
vyhlasuje  OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
(podľa § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obch. Z.)
 
Realiz ...viac...

Zverejnené 31.10.2018 -kz- Vyprší o 14 dní.


 

VII. JESENNÉ DNI KULTÚRY

plakát-Őszi kultnapo-2018.jpg

JESENNÉ DNI KULTÚRY – pozvánka
Kultúrne združenie Štúrovo a okolie
a
Mestské kultúrne stredisko Štúrovo
srdečne pozývajú obyvateľov i návštevníkov Štúrova a okolia na poduj ...viac...

Zverejnené 25.10.2018 -kz-


 

Nánanská cesta - aktuálne informácie

86f4e1f71ec2a0f6333cf4689e336ab4.jpg

ÚPLNÁ UZÁVIERKA NÁNANSKEJ CESTY
Vážená cestujúca verejnosť, milí obyvatelia!
Oznamujeme Vám, že z dôvodu realizácie rekonštrukčných prác bude štátna cesta I/76 – Nánanská cesta  ÚPLNE U ...viac...

Zverejnené 3.7.2018 -kz-


 

Primátorský uhol pohľadu - Bilancovanie výsledkov práce

i_4918752.jpg


Súčasťou každého volebného obdobia by malo byť aj bilancovanie vykonanej práce a dosiahnutých výsledkov. Preto mi dovoľte, priblížiť Vám môj pohľad na niektoré výsledky, ktoré z pohľadu rozvoj ...viac...

Zverejnené 8.10.2018 -kz-


 

ROČNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK MHD MÁ NOVÉHO MAJITEĽA

DSC04908 - web.JPG

V rámci kampane Európsky týždeň mobility, ktorá sa uskutočnila  od 16. do 22. septembra, sme pre cestujúcich štúrovskej MHD pripravili jedinečnú akciu pod názvom „Vyhrajte ročné cestovanie na MHD Štúr ...viac...

Zverejnené 2.10.2018 -kz-


 

Primátorský uhol pohľadu - Čaká nás sezóna „fám”

Primatorský uhol.jpg


Čaká nás sezóna „fám”
Uplynulých pätnásť rokov došlo k enormnému rozšíreniu internetu. Vďaka tomu sa zrýchlila výmena informácií, vzdialenosti už nebránia komunikácií medzi ľuďmi. Inter ...viac...

Zverejnené 11.9.2018 -lh-


 

POĎ S NAMI DO ŠKOLY BUSOM ZDARMA!

2018_2019 plagát ARRIVA, MHD_SK_001.png

Vážení rodičia!
V školskom roku 2018/2019 mesto Štúrovo opäť odštartuje projekt zameraný na bezplatné cestovanie žiakov základných škôl v Štúrove. Našim projektovým partnerom je dopravná spoloč ...viac...

Zverejnené 15.8.2018 -kz-


 

Primátorský uhol pohľadu - Čakajú nás komunálne voľby

i_4918752.jpg


V živote každej obce a mesta sú azda najvýznamnejším momentom voľby do orgánov samosprávy. Je to akt, keď volíme primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Týmto momentom predurčíme diani ...viac...

Zverejnené 13.8.2018 -kz-


 

Poliklinika v Štúrove v spolupráci s mestom Štúrovo - O Z N A M U J E

poliklinika_image_001.JPG


Poliklinika v Štúrove v spolupráci s mestom Štúrovo
O Z N A M U J E
občanom, že Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast na Poliklinike NSK Štúrovo v zmysle Zákona č. 576/2 ...viac...

Zverejnené 26.7.2018 -lh-


 

Primátorský uhol pohľadu - Bytová politika mesta

i_4918752.jpg


Charakteristickým znakom bytovej situácie na Slovensku je, že vyše 90% bytov je v súkromnom vlastníctve a iba zlomok bytov je vo vlastníctve štátu a miestnej samosprávy. V iných štátoch EU obc ...viac...

Zverejnené 11.7.2018 -kz-


 

OCENENIE MNOHONÁSOBNÝCH DARCOV KRVI JANSKÝMI PLAKETAMI

Odovzdávanie Janského plakiet DSCN9813 -OK- web.JPG

Dňa 5. júna 2018 sa v reštaurácii Thermal konalo tradičné ocenenie darcov krvi. Za mnohonásobné darovanie krvi a za záchranu života bolo Janskými plaketami ocenených celkom 22 dobrovoľných darcov s tr ...viac...

Zverejnené 4.7.2018 -kz-


 

SÁČKY NA PSIE EXKREMENTY

kutya.png

V záujme trvalého zlepšenia čistoty a estetického vzhľadu verejných priestranstiev Mesto Štúrovo využilo časť príjmov z dane za psa na nákup vriec na psie výkaly. Prosíme tých majiteľov psov, ktorí sú ...viac...

Zverejnené 14.6.2018 -kz-


 

Primátorský uhol pohľadu - Údržba verejnej zelene

i_4918752.jpg


 
Často skloňovanou témou dnešných dní je stav mestskej zelene a starostlivosť o ňu. Je to úplne pochopiteľné, nakoľko práve pekne udržiavané zelené plochy zvyšujú kvalitu životného pro ...viac...

Zverejnené 12.6.2018 -kz-


 

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

uwaga.png

Informácia je určená všetkým chovateľom ošípaných nárazníkovej zóny AMO v okrese Nové Zámky, ktorá zahŕňa tieto obce: Bajtava, Belá, Bíňa, Bruty, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kamenín, Kamenný ...viac...

Zverejnené 16.5.2018 -lh-


 

Primátorský uhol pohľadu - Rozbieha sa turistická sezóna

i_4918752.jpg


Posledným aprílovým víkendom sa odštartovala tohtoročná turistická sezóna. Obdobie ozajstnej jari sa zúžilo iba na dva-tri týždne a už v apríli sme mohli zaznamenať príjemné slnečné  letné dni ...viac...

Zverejnené 4.5.2018 -kz-


 

Primátorský uhol pohľadu: Mesto hospodári dobre

i_4918752.jpg


Pri hodnotení uplynulého obdobia na prelome rokov, sme už predvídali, že 2017 sa zaradí medzi úspešné roky aj z ekonomického hľadiska. Zmeny zavedené v predošlom období začali prinášať svoje o ...viac...

Zverejnené 12.4.2018 -kz-


 

Za čistejšie mesto: PSIA POVINNOSŤ

kutya.png

Viete, že…
...je protizákonné, neestetické a nehygienické ponechávať psie výkaly na verejných priestranstvách?  
V zmysle zákona „ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, k ...viac...

Zverejnené 10.4.2018 -kz-


 

Dotazník k vypracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Štúrovo

   Vážení občania, Oddelenie sociálne, bytové, kultúry, zdravotníctva a školstva sa v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Štúrovo na obdobie 2018-2023 obracia na Vás s prosbou o ...viac...

Zverejnené 26.1.2018 -lh-


 

Spolupráca s družobným mestom Bruntál v oblasti športu

br1.jpg

Navštívte domovskú stránku MŠO Štúrovo, kde sa okrem iného môžete dozvedieť ako futbalové kluby oboch miest - MŠO Štúrovo a FC Slavoj Olympia Bruntál - spolupracovali v oblasti futbalu v uplynulých tr ...viac...

Zverejnené 7.3.2018 -kz-


 

Primátorský uhol pohľadu - Nepochopiteľná logika

i_4918752.jpg


Zákon o poskytovaní finančných prostriedkov z fondov EU hovorí o tom, že ak niekto chce získať dotáciu na rozvoj vidieka, tak ten musí byť členom niektorej miestnej akčnej skupiny (v ďalšom ib ...viac...

Zverejnené 7.3.2018 -kz-


 

Primátorský uhol pohľadu - Rekonštrukcia Nánanskej cesty sa stane realitou

primator.png


 
Rekonštrukcia Nánanskej cesty sa stane realitou
Približne pred rokom došlo k výraznému obratu vo veci rekonštrukcie Nánanskej cesty, keď na Ministerstve dopravy a výstavby SR p ...viac...

Zverejnené 5.2.2018 -kz-


 

Primátorský uhol pohľadu - Zmena územného plánu mesta

20150612szabo - kruh3.png

Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí, konanom v posledný novembrový deň, prerokovalo a schválilo zmeny Územného plánu mesta. Posledná zmena územného plánu bola vykonaná ešte v roku 2 ...viac...

Zverejnené 4.12.2017 -kz-


 

ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Snímka.PNG

Zverejnené 1.12.2017 -lh-


 

Pokládky optických káblov v Štúrove

home-appliance-repair-services-1.jpg

 
Mestský úrad Štúrovo oznamuje obyvateľom mesta, že v záujme zrýchlenia internetového spojenia spoločnosť Slovak Telekom realizuje v termíne od 7. augusta do 26. októbra 2017 uloženie optickýc ...viac...

Zverejnené 7.8.2017 -kz-


 

Preventívna činnosť v rámci ochrany proti požiarom – rodinné domy

oznam.jpg

Vážení obyvatelia a majitelia rodinných domov!
Dovoľujeme si Vás informovať, že v zmysle §15 a §23  zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi je mesto povinné venovať sa  preventívnej čin ...viac...

Zverejnené 3.7.2017 -kz-


 

Upozornenie občanom

i_4510902.png

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Nových Zámkoch upozorňuje občanov na prípady podvodov, ktoré sa v poslednej dobe vo zvýšenej miere vyskytujú v okrese Nové Zámky a ktorých sa dopúšťajú neznámi ...viac...

Zverejnené 13.6.2017 -kz-


 

Mesto Štúrovo sa zapojilo do projektu na posilnenie dunajskej kultúrnej identity

DANUrB Logo.jpg

 
Medzinárodný projekt DANUrB (DANube Urban Brand) je zameraný na vytvorenie regionálnej siete prostredníctvom cestovného ruchu a vzdelávania za účelom posilniť dunajskú kultúrnu identitu a sol ...viac...

Zverejnené 15.3.2017 -kz-


 

Informácia širokej motoristickej verejnosti o dopravno–bezpečnostnej situácii na cestách okresu Nové Zámky

logo2.png

 
     Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nových Zámkoch na základe zhoršujúcej sa dopravno-bezpečnostnej situácie na cestách v okrese Nové Zámky zaslalo upozornenie pre širokú verejnosť, ...viac...

Zverejnené 19.12.2016 -kz-


 

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky

bigstock-Exclamation-Mark-40472260.jpg

 
Vážení občania,
  v zmysle pokynu odboru krízového riadenia Okresného úradu Nové Zámky
Vás v prílohe č.1 informujeme o odporúčanom postupe pri náleze podozrivej zásielky.
...viac...

Zverejnené 5.12.2016 -kz-


 

OOCR Podunajsko - Turistické informačné centrum Štúrovo

podunajsko logo - web.jpg

 
Na území mesta Štúrovo má svoje sídlo aj nedávno založená oblastná organizácia cestovného ruchu PODUNAJSKO-DUNAMENTE, ktorá zahájila svoju činnosť na konci minulého roka.
Zakladateľmi ...viac...

Zverejnené 19.7.2016 -kz-


 

Upozornenie pre občanov

Snímka.JPG

 
Mestská polícia Štúrovo upozorňuje širokú verejnosť, že v poslednej dobe zaregistrovala pokus o vylákanie peňazí od starších ľudí, a to tým spôsobom, že im zatelefonuje údajne ich rodinný prí ...viac...

Zverejnené 8.6.2016 -kz-


 

Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“

Oznámenie pre občanov
 
Záverečné stanovisko pre plán „Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020“ ktorý bol schválený  na  zasadnutí
čí s l o OU ...viac...

Zverejnené 11.1.2016 -lh-


 

CO - PRÍPRAVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC

COSK.png

Civilná ochrana
   V zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Mestský úrad v Štúrove informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimori ...viac...

Zverejnené 28.3.2012 -lh-


 
 • Verejná vyhláška -Nánanská cesta I_76-zmena termínu dokončenia

  Verejná vyhláška Zmena stavby pred jej dokončením R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 3a ods. 2, v súvislosti s ustanoveniami § 16 ods. 5, 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov,

  12.11.2018 viac
 • Oznámenie o výsledku vybavenia petície

  6.11.2018 viac
 • Verejná vyháška: „Zmena dokončenej stavby RD“

  Podľa § 88a ods. 4 s použitím § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, sa : pre stavebníka:   René Špaňo, Sobieskeho 390/32, 943 01 Štúrovo   d o d a t o č n e    u m i e s t ň u j e    a    p o v o ľ u j e     stavba:                        „Zmena dokon

  5.11.2018 viac
 • Verejná vyhláška - súhlas so stavbou "kanalizácia v obci Mužla"

  16.7.2018 viac
 • Oznámenie o rozhodnutí zo zisťovacieho konania zmeny strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014

  21.3.2018 viac
 • Oznámenie o oznámení strategického dokumentu ,,Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1"

  19.2.2018 viac
 • Oznámenie o zverejnení Správy o hodnotení – „GREEN PARK ŠTÚROVO“

  O Z N Á M E N I E o zverejnení Správy o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov – „GREEN PARK ŠTÚROVO“ Mesto Štúrovo týmto oznamuje, že dňom 15.02.2018 z v e r e j ň u j e Správu o hodnotení v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na živo

  15.2.2018 viac
 • Zverejnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016 - 2020“

  14.2.2018 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka