Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - informátor

market-research.png

Mesto Štúrovo, Nám slobody č. 1, 943 01  Štúrovo
 
   Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...viac...

Zverejnené 9.1.2018 -tk-


 

Pokládky optických káblov v ŠtúroveVytlačiť
 

 

Mestský úrad Štúrovo oznamuje obyvateľom mesta, že v záujme zrýchlenia internetového spojenia spoločnosť Slovak Telekom realizuje v termíne od 7. augusta do 26. októbra 2017 uloženie optických káblov podľa nižšie uvedeného harmonogramu.

V jednotlivých úsekoch bude v danom termíne realizovaná aj úprava terénu. Účastníkov cestnej premávky, užívateľov bytov a rodinných domov  a  ostatných  dotknutých subjektov sídliacich v predmetnej lokalite, prosíme o zhovievavosť a strpenie. Prosíme o prispôsobenie jazdy stavu vozovky a  rešpektovanie prenosného dopravného značenia počas zemných prác.

 

Za pochopenie ďakujeme!

MsÚ

 


 

Optikai kábelek lefektetése Párkányban

 

A Párkányi Városi Hivatal ezúton tudatja a lakossággal, hogy a Slovak Telekom vállalat az internetes kapcsolat meggyorsítása érdekében 2017. augusztus 7-e és október 26-a közötti időszakban optikai kábelek lefektetését végzi az alábbi ütemterv szerint.

A magadott terminusban az egyes szakaszokon területrendezés is várható. Kérjük a közúton közlekedők, a lakás- és családiház tulajdonosok, illetve lakók, valamint az összes érintettet fél elnézését és türelmét. Kérjük, hogy a földmunkák elvégzése idején az útviszonyoknak megfelelően közlekedjenek és vegyék figyelembe az ideiglenes közlekedési táblákat.

 

Köszönjük megértésüket!

VH

 

HARMONOGRAM REALIZÁCIE POKLÁDKY OPTICKÝCH KÁBLOV

AZ OPTIKAI KÁBELEK LEFEKTETÉSÉNEK ÜTEMTERVE

 

TERMÍN/TERMÍNUS                       LOKALITA- ULICE/HELYSZÍN - UTCÁK

7. 8. 2017 – 23. 8. 2017                   Komenského č. 23, Želiarsky svah po Kossúthova č. 36

7. 8. 2017 – 21. 8. 2017                   M. Zrínskeho č. 2 po M. Zrínskeho č. 22

18. 8. 2017 –  4. 9. 2017                  M. Zrínskeho č. 1 po Petőfiho č. 23

18. 8. 2017 – 31. 8. 2017                Kossúthova č. 1 po Vörösmartyho č. 8

28. 8. 2017 – 19.9. 2017                 Želiarsky svah č. 61 po Balassiho č. 20 až Vörösmartyho č. 20

1. 9. 2017 – 10. 9. 2017                   Petőfiho č. 1 po Ružová č. 13

11. 9. 2017 – 15. 9. 2017                Ružová č. 13 po Ružová č. 39

14. 9. 2017 –  4. 10. 2017               Dolná č. 43 po Dolná č. 55

17. 9. 2017 – 29. 9. 2017                Želiarsky svah č. 65 po Balassiho č. 34

27. 9. 2017 – 12. 10. 2017              Petőfiho č. 1 po Petőfiho č. 25, Krátka ulica

2. 10. 2017 – 14. 10. 2017              Dolná č. 2 po Dolna č. 12

8. 10. 2017 – 26. 10. 2017              Petőfiho č. 2 po Petőfiho č. 50

 

home-appliance-repair-services-1.jpg


 
 
 • Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - "FO_0134CO - optická infraštruktúra - Chotín - Štúrovo, okres Nové Zámky"

  23.1.2018 viac
 • Petícia proti zmene územného plánu mesta Štúrovo č. 2/2017 - oznámenie výsledku

  20.12.2017 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - vydanie integrovaného povolenia

  4.12.2017 viac
 • Oznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac


English version
Magyar verzió
Úvodná stránka