Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Mesto Štúrovo

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - informátor

market-research.png

Mesto Štúrovo, Nám slobody č. 1, 943 01  Štúrovo
 
   Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších ...viac...

Zverejnené 9.1.2018 -tk-


 

Primátorský uhol pohľadu - mestská hromadná doprava Vytlačiť
 

 

20150612szabo - kruh3.png

Primátorský uhol pohľadu - mestská hromadná doprava

V zmysle zákona o cestnej doprave mestskú hromadnú dopravu môže zabezpečovať iba taký subjekt, ktorý je držiteľom dopravnej licencie pre danú autobusovú linku. Naše mesto ešte v roku 2012 uzatvorilo 10-ročnú zmluvu so spoločnosťou ARRIVA Nové Zámky, ktorá v Štúrove prevádzkuje jeden autobus na dvoch linkách. V zmysle zmluvy sa na každý rok dohodne rozsah spolupráce na čo sa vykalkulujú náklady a na konci roka sa vykoná záverečné vyúčtovanie.

V  rámci mestskej hromadnej dopravy spoločnosť ARRIVA v roku 2016 na svojich mestských linkách prejazdila takmer 62 800 km a prepravila 100 800 cestujúcich. Tržby z predaja cestovných lístkov predstavili čiastku 23 000 EUR. Z mestského rozpočtu boli kryté náklady vo výške 50 700 EUR.

Pri rozbehu spolupráce v roku 2012 bol na mestské linky nasadený ojazdený, vyše 10-ročný autobus. V uplynulých dvoch rokoch dopravca viackrát avizoval problémy z dôvodu poruchovosti autobusu. Bola zaznamenaná vyššia spotreba pohonných hmôt ako aj  zvýšenie nákladov na opravy. Po dôkladnom zvážení jednotlivých možností sme so spoločnosťou ARRIVA dohodli, že v priebehu roka 2017 sa na naše linky nasadí úplne nový, moderný autobus. Od augusta sa uvedené zámery stali skutočnosťou. Ďakujem firme ARRIVA, že je spoľahlivým partnerom. Majme spoločne radosť z cestovania!

Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

 


 

A polgármester szemszögéből - A városi tömegközlekedés

 

A közúti közlekedésről szóló törvény értelmében csak hatósági engedéllyel rendelkező vállalat üzemeltethet járatot a városi tömegközlekedés kiszolgálására. Városunk még 2012-ben egy 10 évre szóló szerződést kötött az ARRIVA Nové Zámky vállalattal, amely azóta egy autóbusszal két városi vonalon nyújt szolgáltatást. A szerződés értelmében a szolgáltatás terjedelme minden évben újra van tárgyalva. Ez szolgál alapul az aktuális költség megállapítására, ami az év végén kerül végső elszámolásra.

A 2016-os évben az ARRIVA vállalat városi járatai közel 62 800 km-t tettek meg és 100 800 utast szállítottak. A jegyekből származó bevétel 23 000 eurót tett ki. A város saját költségvetéséből 50 700 euróval támogatta a közeledést.

Az együttműködés kezdetén a járatok kiszolgálására egy több mint 10 éves autóbusz volt beiktatva. A szolgáltató vállalat az elmúlt két év során többször jelezte a jármű meghibásodását. A vártnál magasabb volt az üzemanyag fogyasztás és megemelkedek a karbantartási költségek is. A lehetőségek részletes elemzése után az ARRIVA vállalattal úgy egyeztünk meg, hogy a 2017-es év folyamán egy új, nagyobb kényelmet biztosító autóbuszt helyez üzembe. Ez az elképzelés idén augusztusban vált valósággá. Köszönöm az ARRIVA vállalatnak a jó együttműködést. Leljük örömünket az utazásban!

Szabó Eugen, polgármester


 
 
 • Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - "FO_0134CO - optická infraštruktúra - Chotín - Štúrovo, okres Nové Zámky"

  23.1.2018 viac
 • Petícia proti zmene územného plánu mesta Štúrovo č. 2/2017 - oznámenie výsledku

  20.12.2017 viac
 • Rozhodnutie - SKC Foundry s.r.o. - vydanie integrovaného povolenia

  4.12.2017 viac
 • Oznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

  15.11.2017 viac
 • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

  enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

  15.11.2017 viac

webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka