Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Hlavný kontrolór

Ing. Terézia Klačanová
 

Ing. Terézia Klačanová


 

 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta. Vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu. Postavenie, výkon a rozsah činnosti hlavného kontrolóra sú zakotvené v zákone o obecnom zriadení.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola:

  • zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva,
  • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
  • vybavovania sťažností a petícií,
  • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
  • plnenia uznesenia mestského zastupiteľstva,
  • dodržiavania interných predpisov mesta a
  • plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 
  • Onznamenie o uskutočnení verejného prerokovania správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja

    15.11.2017 viac
  • Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020"

    enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020  

    15.11.2017 viac
  • SKC foundry s.r.o. - žiadosť o vydanie integrovaného povolenia

    30.8.2017 viac
  • Rozhodnutie vo veci "Umiestnenie balkónov - bytový dom, č.p. 1552/26"

    20.7.2017 viac
  • GREEN PARK ŠTÚROVO - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - stanovisko mesta

    15.5.2017 viac
  • Oznámenie o zaslaní zámeru navrhovanej činnosti - "GREEN PARK ŠTÚROVO"

      Zámer navrhovanej činnosti je taktiež zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-sturovo   

    3.5.2017 viac
  • Rozhodnutie o umiestnení stavby "Umiestnenie balkónov - bytový dom č.p.1552/26"

    27.3.2017 viac
  • Mestský úrad Štúrovo, oddelenie financií, plánovania a správy mestských podnikov v zmysle ustanovenia § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňo

    27.3.2017 viac

ďalšie dni

Sobota 25.11.
Lekáreň Dr. Max
Aquario Shopping Center,
Štúrovo
036-321 4403
Nedeľa 26.11.
Lekáreň Na poliklinike
Poliklinika,
Jesenského 85,
Štúrovo
036/7494950
webygroup

English version
Magyar verzió
Úvodná stránka